Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Swirl flödesmätare

ABB:s Swirl flödesmätare kombinerar mätningsdynamiken från turbinmätare med tillförlitligheten från Vortex flödesmätning  genom att tillåta det kortaste avståndet uppströms / nedströms. 

Utrustad med digital signalbehandling (DSP) och avancerad filtreringsmetod ger dessa innovativa flödesmätare bättre signaldetektering och eliminerar effekterna av hydrauliskt brus och vibrationer från rör.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Vårt erbjudande