View this page in CHP
Czech Republic - Czech

Naše divize

Činnost společnosti ABB je rozdělená do pěti globálních divizí. Jednotlivé divize jsou složené z podnikových jednotek, které se zaměřují na určité obory nebo kategorie výrobků. Níže uvádíme stručný popis divizí. Pro další informace o každé divizi klikněte na odkaz, který vás navede na příslušný portál.

Výrobky pro energetiku

Nabídka

Nabídka výrobků pro všechny úrovně napětí zahrnuje vypínače, rozváděče, kondenzátory, přístrojové transformátory a senzory, trakční transformátory a výkonové transformátory pro rozvodny a také kompletní řadu výrobků pro vysoké napětí.

Zákazníci

Společnosti zabývající se výrobou a rozvodem elektrické energie, celá řada průmyslových odvětví a obchodní společnosti.

Důležitý fakt

Společnost ABB je největším světovým výrobcem transformátorů. V nedávné době vyvinula transformátor stejnosměrného proudu pro dosud vůbec nejvyšší hodnoty napětí.

Systémy pro energetiku

Nabídka

Řešení na klíč pro elektrárny využívající tradiční i obnovitelné zdroje energie, pro přenosové sítě a rozvodné sítě. Tato řešení hrají důležitou roli v optimalizaci výroby elektrické energie a v rozvoji pružnějších, spolehlivějších a inteligentnějších sítí.

Zákazníci

Společnosti zabývající se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie, jiní poskytovatelé infrastruktury, celá řada odvětví a obchodních podniků.

Důležitý fakt

Technologii přenosu velmi vysokého napětí stejnosměrným proudem (HVDC) zavedla společnost ABB před téměř 60 lety. Více než polovinu světových instalací této technologie provedla právě společnost ABB.

Automatizace výroby a pohony

Nabídka

Výrobky a služby pro motory, generátory, pohony pro mechanický přenos elektrické energie, měniče frekvence, programovatelné logické automaty, měniče pro větrné elektrárny, solární střídače, regulátory napětí, usměrňovače, záložní zdroje, budicí systémy, trakční měniče, nabíjecí stanice pro elektromobily, průmyslové roboty a robotické celky pro rozsáhlou škálu automatizačních aplikací.

Zákazníci

Výrobci, výrobci z komponentů třetích stran (OEM), koncoví uživatelé v široké škále odvětví průmyslu.

Důležitý fakt

ABB je největší světový dodavatel průmyslových elektrických motorů a pohonů.

Výrobky nízkého napětí

Nabídka

Výrobky a řešení vhodná pro nejrůznější elektrická zařízení, od automatizace bytových domů až po průmyslové budovy, včetně vypínačů pro nízké napětí, přepínačů, řídící techniky, elektroinstalačního materiálu, krytů a kabelových systémů, které zajišťují bezpečnost a spolehlivost.

Zákazníci

Rozvodné a elektroinstalační podniky, stavební společnosti, výrobci z komponentů třetích stran (OEM), společnosti zabývající se integrací systémů, architekti a koncoví uživatelé.

Důležitý fakt

ABB zákazníkům po celém světě dodává denně víc než milion výrobků.

Procesní automatizace

Nabídka

Výrobky, systémy a služby určené pro optimalizaci produktivity průmyslových procesů. Mezi nabízená řešení patří inženýrská řešení na klíč, řídicí systémy, měřicí technika, služby životního cyklu, outsourcovaná údržba a výrobky specifické pro určitá odvětví (např. elektrické pohony lodí, těžní stroje, turbodmychadla a zařízení pro testování celulózy).

Zákazníci

Zpracovatelský průmysl, například odvětví těžby ropy a zemního plynu, petrochemický průmysl, těžební průmysl, výroba a zpracování kovů, námořní průmysl, výroba papíru a celulózy a výroba cementu.

Důležitý fakt

ABB jako první na světě dodala řešení pro dodávku elektrické energie z pobřeží na mořskou vrtnou plošinu.

Odběr novinek ABB

Zákaznické akce

  • Průmysl
  • Akce

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more