Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Naše divize

Provozní činnost společnosti ABB se celosvětově dělí do čtyř divizí. Tyto divize se dále skládají z jednotlivých podnikových jednotek, které se zaměřují na určitá odvětví a výrobkové kategorie. Pro stručný popis každé divize klikněte na odkazy níže.

Elektrotechnické výrobky

Nabídka

Výrobky a řešení vhodné pro různé elektrické aplikace pro nízké a vysoké napětí, od automatizace obytných staveb až po průmyslové stavby, včetně modulárních rozvoden, výrobků pro automatizaci rozvodu energie, rozváděče, vypínače, měřicí zařízení a čidla, regulační výrobky, elektroinstalační materiál, skříňové a kabelážní systémy pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti.

Zákazníci

Distributoři, instalační firmy, stavební společnosti, výrobci z komponentů třetích stran (OEM), systémoví integrátoři, subdodavatelé, architekti a koncoví uživatelé.

Důležitý fakt

ABB každý den expeduje zákazníkům po celém světě více než 1 milion výrobků.

Automatizace výroby a pohony

Nabídka

Motory, generátory, frekvenční měniče, mechanický přenos energie, robotika, větrné měniče, solární střídače, regulátory napětí, usměrňovače, systémy záložních zdrojů, budicí systémy, trakční měniče, rychlonabíjecí stanice pro stejnosměrné napětí.

Zákazníci

Výrobci, výrobci z komponentů třetích stran (OEM) v řadě průmyslových odvětví a výrobě a distribuci energií, koncoví uživatelé ze zpracovatelského průmyslu a dopravy a provozovatelé infrastruktury.

Důležitý fakt

ABB je největší světový dodavatel průmyslových elektrických motorů a frekvenčních měničů.

Procesní automatizace

Nabídka

Výrobky, systémy a služby pro optimalizaci produktivity průmyslových procesů. Mezi řešení patří konstrukce na klíč, řídicí systémy, přístroje pro měření a regulaci, servisní služby v průběhu celého životního cyklu, externí údržba a výrobky pro konkrétní průmyslová odvětví (např. elektrické pohony lodí, těžní stroje, turbodmychadla, měřicí rámy a systémy řízení kvality pro papírenský průmysl).

Zákazníci

Zpracovatelská odvětví jako těžba ropy a zemního plynu, petrochemie, těžební průmysl, metalurgie, námořní doprava, výroba papíru a celulózy, výroba cementu.

Důležitý fakt

Jako první na světě dodala společnost ABB elektrické vedení z pobřeží na těžební plošinu na moři.

Energetika

Nabídka

Divize Energetika nabízí energetické a automatizační výrobky, systémy a servisní řešení pro výrobu, přenos i rozvod elektrické energie. Do její nabídky patří transformátory, výrobky pro velmi vysoké napětí, systémy pro přenos energie a řešení pro připojení do sítě a automatizaci sítě. Cílem je, aby elektrické sítě byly stabilnější, inteligentnější a ekologičtější.

Zákazníci

Výroba, přenos a rozvod elektrické energie a jiných energií, široká řada odvětví, zákazníci z odvětví dopravy a infrastruktury, komerční podniky.

Důležitý fakt

Technologii HVDC společnost ABB zavedla a prosadila před více než 60 lety. Nyní má v této oblasti jedinečné postavení a vlastní výrobní kapacity pro všechny hlavní součásti HVDC.
ABB je největší světový dodavatel transformátorů a stále posunuje rekord ve výši napětí. Rovněž je lídrem v oblasti výrobků pro velmi vysoké napětí a řešení pro rozvodny.