Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Nasze obszary działalności biznesowej

Działalność ABB opiera się na czterech globalnych dywizjach, które składają się z jednostek biznesu operujących w ściśle określonych obszarach przemysłowych oraz produktowych. Poniżej pokrótce scharakteryzowano poszczególne dywizje.

Produkty i Systemy Elektryfikacji

 

Oferta

Pełna oferta dla całego łańcucha dostaw energii elektrycznej, zapewniająca bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej. Innowacyjne cyfrowe technologie nisko i średnio napięciowe obejmujące m.in.: infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych; falowniki fotowoltaiczne; podstacje modułowe; automatyka dystrybucyjna; systemy zabezpieczeń; osprzęt elekroinstalacyjny;rozdzielnice, obudowy, okablowanie, czujniki i systemy sterowania.

 

Klienci

Dystrybutorzy, instalatorzy, producenci paneli, OEM, integratorzy, architekci i klienci indywidualni.

 

Kluczowy fakt

ABB dostarcza ponad milion produktów dziennie do swoich klientów na całym świecie.

Robotyka i Systemy Napędowe

 

Oferta

Silniki, generatory, napędy, urządzenia transmisji mocy mechanicznej, robotyka, przekształtniki wiatrowe oraz trakcyjne.

 

Klienci

Producenci, OEM przemysłowi oraz firm użyteczności publicznej, użytkownicy końcowi z różnych gałęzi przemysłu oraz klienci z branży transportowej oraz operatorzy infrastrukturalni.

 

Kluczowy fakt

ABB jest największym na świecie dostawcą przemysłowych silników elektrycznych oraz napędów.

Automatyka Przemysłowa

 

Oferta

Produkty, systemy i usługi projektowane w celu optymalizacji produkcji w procesach przemysłowych. Rozwiązania obejmują projekty "pod klucz", systemy sterowania, urządzenia pomiarowe, usługi konserwacyjne i zarządzanie cyklem życia produktów.

 

Klienci

Przedsiębiorstwa gazowo-paliwowe, petrochemiczne, wydobywcze, metalurgiczne, morskie, papiernicze i cementowe.

 

Kluczowy fakt

ABB dostarczyło pierwsze na świecie rozwiązanie zasilania z brzegu z dla morskiej platformy wiertniczej.

Produkty i Systemy Energetyki

 

Oferta

Oferta na szeroką gamę napięć zawierająca bezpieczniki, kondensatory, rozdzielnice, transformatory. Rozwiązania "pod klucz" dla elektrowni tradycyjnych i bazujących na źródłach odnawialnych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

 

Klienci

Przedsiębiorstwa energetyczne i infrastrukturalne, dostawcy energii elektrycznej, spółki przesyłowe i dystrybucyjne.

 

Kluczowy fakt

ABB jest największym na świecie dostawcą transformatorów. Ostatnio spółka wyprodukowała transformator na najwyższe napięcie prądu stałego.