Бизнес направления в АББ

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията нa обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави. www.abb.com

Бизнес направления на АББ в България

Дейността на АББ в световен мащаб е организирана в четири бизнес направления - Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване, Роботика и дискретна автоматизация. Разгледайте как организаията е представена в България.

 

Бизнес направления на АББ по света

Дейността на АББ е организирана в четири глобални бизнес направления, които на свой ред са съставени от определени дивизии с фокус върху конкретни индустрии и продуктови категории. Кликнете на линковете по-долу за повече информация за бизнес направленията.

Електроснабдяване и Електрообзавеждане

Пишем бъдещето на безопасното, интелигентно и устойчиво електроснабдяване и електрообзавеждане

Бизнес направление Електроснабдяване и електрообзавеждане на АББ предлага богато портфолио от продукти, дигитални решения и услуги, от самата подстанцията, чак до контакта във вашия дом, офис или производствена сграда, което позволява безопаснo, интелигентнo и устойчивo електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите предложения обхващат дигитални и свързани иновации за ниско и средно напрежение, включително зарядна инфраструктура за електромобили, слънчеви инвертори, модулни подстанции, автоматизация на разпределението, защита на захранването, аксесоари за окабеляване, разпределителни уреди и инструменти за управление.

Автоматизация на процеси

Пишем бъдещето на безопасните и интелигентни операции

Бизнесът направлението на АББ Автоматизация на процеси предлага широк спектър от решения за промишлеността, включително специфична за индустрията интегрирана автоматизация, дигитални решения, технологии за управление, софтуер и модерни услуги, както и измервания и анализи и решения за морската индустрия. Индустриалната автоматизация е №2 на пазара в световен мащаб. Работейки в тясно сътрудничество с клиентите, бизнесът на АББ за автоматизация на процеси пише бъдещето на безопасни и интелигентни операции.

Задвижване

Пишем бъдещето на интелигентните задвижвания

Бизнес направлението Задвижване на АББ е най-големият доставчик на задвижвания и двигатели в световен мащаб. Ние предлагаме на клиентите си пълната гама от електрически двигатели, генератори, задвижвания и услуги, както и механични продукти за предаване на енергия и интегрирани дигитални решения за задвижване. Ние обслужваме широк спектър от приложения за автоматизация в транспорта, инфраструктурата и преработваща промишленост.

Роботика и Дискретна Автоматизация

Пишем бъдещето на гъвкавите производства и интелигентните машини

Бизнес направление Роботика и дискретна автоматизация на АББ предлага решения с добавена стойност в роботиката, автоматизацията на машини и производства. Нашите интегрирани решения за автоматизация, опита ни в широк обхват от индустрии и глобалното ни присъствие осигуряват осезаема стойност за клиента. Нашият фокус върху иновациите включва насочени усилия в областта на изкуствения интелект, широка гама от дигитални партньорства и разширяването на нашите производствени и изследователски възможности чрез инвестиции в размер на 150 милиона долара в нов завод за роботи на световно ниво в Шанхай.

Select region / language