Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Бизнес направления в АББ

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.com

 

Бизнес направления на АББ в България

Дейността на АББ в световен мащаб е организирана в пет бизнес направления, а в България компанията е представена в областта на Електроснабдяване и електрообзавеждане, Задвижване, Роботика и дискретна автоматизация и Енергийни мрежи.

Бизнес направления в АББ по света

Дейността на АББ е организирана в четири глобални бизнеса, които на свой ред са съставени от определени бизнес линии с фокус върху конкретни индустрии и продуктови категории. Кликнете на линковете по-долу за кратки описания на бизнесите.

Електроснабдяване и Електрообзавеждане

Предложение

Технологии за електроснабдяване и електрообзавеждане гарантиращи свързаност от самата подстанцията, чак до контакта във вашия дом, офис или производствена сграда, осигурявайки безопасна и надеждна инфраструктура. Набор от дигитални и свързани иновации за ниско и средно напрежение, включително инфраструктура за електромобили, соларни инвертори, модулни подстанции, автоматизация на разпределението, защити, сградна автоматизация, комутационна апаратура, шкафове, кабели, сензори и контрол.

Клиенти

Дистрибутори, монтажници, производители на табла, производители на оригинално оборудване, системни интегратори, подизпълнители, архитекти и крайни потребители.

Ключов факт

АББ разпраща над един милион продукти към свои клиенти в цял свят всеки ден.

Индустриална Автоматизация

Предложение

Направление Енергийни мрежи предлага продукти, системи и сервиз в сферата на енергетиката и автоматизацията, както и софтуерни решения за провизводство, пренос и разпределение по цялата верига на услугата. Портфолиото включва услуги за свъраване към мрежата, пренос, разпределние и автоматизация, пълен комплект оборудване високо напрежение и трансформатори.

Клиенти

Преработвателни промишлености като нефтено-газовата, нефтохимическата, минната, производството на метали, морската, целулозно-хартиената и циментовата промишленост.

Ключов факт

АББ предостави първото решение „енергия от брега” в света на офшорна платформа.

Задвижване

Задвижване
Предложение

Електродвигатели, генератори, честотни регулатори, пренос на механична енергия, вятърни и тягови конвертори.

Клиенти

Производители на оригинално оборудване в различни промишлени отрасли, транспортни и инфраструктурни оператори.

Ключов факт

АББ е най-големият доставчик в света на промишлени електродвигатели и задвижвания.

Роботика и Дискретна Автоматизация

Предложение

Бизнесът осигурява решения с добавена стойност в роботиката, автоматизацията на машините и фабриките.

Клиенти

Производители на оригинално оборудване в различни промишлени отрасли, транспортни и инфраструктурни оператори.

Ключов факт

Всички роботи на АББ могат да бъдат интегрирани в единната, дигитална платформа ABB Ability

Енергийни мрежи

Предложение

„Енергийни мрежи” предлага продукти, системи и сервизни решения за енергетиката и автоматизацията по цялата верига на стойността от производство, пренос и разпределение. Продуктовото й предлагане включва трансформатори, продукти високо напрежение, системи за пренос на електроенергия и решения за интегриране и автоматизация на мрежи – за постигането на по-силни, по-умни и по-зелени мрежи.

Клиенти

Производство, пренос, разпределение на електроенергия и други комунални услуги; индустрии от целия спектър, транспортни и инфраструктурни клиенти, и търговски предприятия. Направление Енергийни мрежи е предпочитан партньор за по-силни, по-умни и по-зелени мрежи.

Ключов факт

АББ въвежда за пръв път технологиите за постояннотокови системи за високо напрежение (HVDC) преди повече от 60 години и изпълнява приблизително половината от съществуващите HVDC инсталции по цял свят. АББ е най-големият доставчик в света, пазарен и технологичен лидер в областта на продукти високо напрежение и решения за подстанции.