ABB Ability™ Connected Asset Lifecycle Management (CALM)

Správný zásah na správném aktivu, ve správnou dobu, s využitím správných zdrojů.


Přehled 

Dodavatelé energie se v mnohem vyšší míře, než tomu bylo dříve, snaží udržovat vysokou dostupnost aktiv, spolehlivost svých kapacit a bezpečnost provozu. Musejí se vyrovnávat s finančními tlaky způsobenými stárnoucí infrastrukturou a omezenými prostředky na údržbu a opravy.
Potřeby zákazníků a odvětví 

Nedostatečné informace o provozu a údržbě aktiv a jejich nedostatečné propojení může zvyšovat náklady na údržbu, způsobovat zbytečné výpadky a zvyšovat míru rizika. Zavedení propojeného řešení, které slučuje systém pro řízení aktiv se sběrem a analýzou provozních dat a souborné řešení pro řízení práce týmů vysílaných do terénu pomáhá společnostem dosáhnout proaktivního přístupu k údržbě. V porovnání s údržbou, která jen reaguje na vzniklé problémy, propojený a preventivní přístup k řízení životního cyklu aktiv společně zvyšuje výkonnost, bezpečnost i zisk a vede k vyšší provozní produktivitě.Řešení ABB Ability™

ABB Řešení ABB Ability Connected Asset Lifecycle Management spojuje systém pro řízení podnikových aktiv (EAM) se systémem pro řízení pracovní síly (WFM) a systémem pro řízení výkonnosti aktiv (APM). Výsledkem je přehled o aktivech na úrovni celého podniku, o jejich zdraví a údržbě v rámci celé organizace. Toto souborné řešení poskytuje konsolidované grafické přehledy, snadno ovladatelné možnosti organizování a plánovací a zakázkové modely pro jednotlivá zařízení, projekty a výkon práce, a to jak pro krátkodobé i dlouhodobé plánování.

Ukázky z portfolia ABB a ABB Ability:


Přínosy

ABB Ability Connected Asset Lifecycle Management zaručuje, že se správný zásah provede na správném aktivu ve správnou dobu. To snižuje náklady na údržbu, omezuje neplánované výpadky systému a zvyšuje výkon, dostupnost a spolehlivost.Select region / language