Digitální rozvodny – podpora energetické revoluce prostřednictvím automatizace


ABB přináší průmyslový internet věcí do elektrických rozvoden a snižuje výpadky až o 50 %.


Propojení měděným vodičem 

U elektrických rozvoden se k propojení dvou míst obvykle používaly kilometry měděných vodičů. Měď je drahá, má omezenou kapacitu, a hlavně v prostředí rozvoden s sebou nese použití elektrických signálů možná bezpečnostní rizika pro pracovníky i zařízení. Důsledkem této zastaralé metody signalizace jsou zkoušky a údržba nákladné. Až do provedení zkoušky přímo na místě jsou v případě poruchy důležité informace nedostupné. Kdyby příslušní pracovníci mohli využívat data v reálném čase, byla by to obrovská příležitost ke zlepšení chodu sítě a omezení výpadků dodávky energie.


Elektrické a digitální odborné znalosti, použité současně

Nahrazením měděných vodičů optickými vodiči se společnosti ABB podařilo položit základ automatizovaných a vysoce výkonných rozvoden. Data jsou sbírána a analyzována pomocí cloudového softwaru a výsledná řešení optimalizují stav aktiv elektrické sítě.

 • Údaje o stavu se sbírají přes průmyslový internet věcí v reálném čase a nepřetržitě
 • Řešení ABB Ability™ filtruje a analyzuje data pomocí softwaru, který jsme vyvinuli na základě našich hlubokých zkušeností v oblasti přenosu elektrické energie
 • Prediktivní algoritmy poskytují informace pro údržbu a snižování rizika
 • Získané informace se využívají i pro optimalizaci a zvýšení efektivnosti rozvoden a pro snížení provozních nákladů

 

Přednosti digitální automatizace

 • Energetické podniky mohou svá aktiva využívat intenzivněji
 • Prediktivní údržba zjišťuje problémy dřív, než nastanou
 • Delší životnost aktiv
 • Menší dopad na životní prostředí
 • Lepší bezpečnost pracovníků a ochrana aktiv
 • Menší fyzické rozměry budoucích rozvoden

 

Obchodní přínosy pro odvětví energetiky a průmyslu

 • Snížení nákladů na měděné vodiče až o 80 %
 • Až o 50 % kratší doba výpadků transformátorů
 • Doba výpadku vypínačů snížena až o 50 %
 • Nižší výdaje na údržbu
Select region / language