ABB Ability™ pro virtuální elektrárny (VPP)

Zajišťuje centrální řízení a optimalizaci pro největší virtuální elektrárny. V provozuju je více než 2800 distribuovaných jednotek.

Přehled 

Pro průmysl má spolehlivost zásadní význam. Průmysl se totiž musí vyrovnávat s proměnlivostí dodávky energie z obnovitelných zdrojů, s diversifikací poptávky ze strany domácností i firem a také, jak vám na americkém středozápadě všichni potvrdí, s častými jarními bouřkami. Lepší modelování a zároveň modelování, které se časem zdokonaluje, může mít příznivý dopad nejen na delší dobu bezporuchového provozu, ale také na řízení nákladů.

Virtuální elektrárna (VPP) sdružuje jednotky v rámci centrálního řídicího systému. Součástí virtuální elektrárny mohou být téměř všechny technologie pro výrobu a ukládání elektrické energie, včetně elektráren na bioplyn či biomasu, tepláren, větrných elektráren, slunečních elektráren, a elektráren na naftu a fosilní paliva.

Potřeby zákazníků a odvětví 

Časový rozvrh zatížení jednotek dodává elektrárnám konkurenční výhodu, která minimalizuje odchylky v rámci celkového plánu. To s sebou nese nejen lepší plánovací nástroje, ale také možnost přizpůsobit rozsah modelování tak, aby lépe odráželo konkrétní zdroje a potřeby elektrárny.

Řešení ABB Ability™

Řešení ABB Ability pro energetiku zajišťují řízení a optimalizaci virtuálních elektráren a harmonizuje plán zátěže na den dopředu vzhledem aktualizovaným zátěžovým plánům jednotek, prognózovaným odchylkám, dennímu obchodování s volnými kapacitami a vzhledem k poruchám či odstávkám u každé bilanční skupiny v regionu. Architektura systému je škálovatelná, od několika málo jednotek až po tisíce, a zákazník může implementovat vlastní obchodní model. Řešení v reálném čase poskytuje optimalizaci bodů nastavení a vyvažuje výkon vzhledem ke stávajícím systémovým omezením a rychlosti náběhu.

Řešení dokáže v reálném čase zpracovávat velké množství signálů a dat. V rámci jednoho kroku řídí optimální výkon jednotky a řízení aktiv.

Významné prvky portfolia ABB ABB Ability:

Výsledky

Řešení ABB Ability™ pro energetické podniky dovolují dosáhnout lepších cen za vyrobenou energii na spotových i derivátových trzích, a také optimalizaci interní výroby. Zároveň snižují náklady na kompenzaci energie a umožňují lepší plnění jmenovitého výkonového plánu. Je rovněž možné vyvažovat příkon z obnovitelných zdrojů před tím, než vzniknou náklady na vyvážení.

Select region / language