Nahlédnutí do minulosti

V roce 2022 uběhlo 135 let od tradice elektrotechnické výroby ve společnosti  ABB v Brně. Roku 1887 se totiž datuje založení firmy Robert Bartelmus a spol. Po čtyřiceti letech tuto firmu koupil koncern Škoda. Pod jeho značkou výroba pokračovala do roku 1950, kdy se název podniku změnil na Elektrotechnické závody Julia Fučíka, zkráceně EJF.  V roce 1993 tento podnik v rámci jeho privatizace koupila společnost ABB.

Vydejme se do minulosti a nechejme archivní dokumenty vyprávět úžasné příběhy této tradice elektrotechnické výroby v Brně.

 

Počátky elektrotechnické tradice v Brně

Tradice závodu sahá až do roku 1887, jedná se o nejstarší elektrotechnický závod na Moravě. V roce 1894 společnost zapsala vůbec první patent v celé rakousko-uherské monarchii.

Vývoj začátkem 20. století

Kolem roku 1908 vstupuje firma do revolučního proudu budování obecních elektráren a tím se její produkce rozšiřuje o přístroje pro vysoké napětí. Na počátku první světové války v továrně pracuje již 900 lidí.

Éra 20. let

V roce 1919 byl v závodě vyroben první přístrojový transformátor. Ty od té doby prošly významným vývojem, ale jsou zde vyráběny dodnes. V roce 1927 koupila brněnský závod plzeňská Škoda.

 

Jak Fénix z popela

12. dubna 1945 byla továrna vybombardována. Nicméně již v květnu se podařilo obnovit provoz opravny elektropřístrojů, která se tak významně podílela na obnově dodávek elektřiny pro válkou zužované Brno.

Podnik Julia Fučíka

Po oddělení brněnské továrny od koncernu Škoda (1949) došlo k přejmenování na Elektrotechnické závody Julia Fučíka. Pod tímto názvem, nebo zkráceným označením EJF, zná spousta lidí závod dodnes.

Pro blaho pracujícího lidu

Pro zaměstnance, kteří jen z titulu svého dělnického kádru, zastávali bez vyšší odborné kvalifikace některou z vedoucích funkcí, musela v roce 1950 v závodě vzniknout ústřední dělnická škola. Zvyšující se požadavky si v roce 1959 vynutily otevření další podnikové střední školy.

 

60. - 70. léta

V roce 1952 byl zahájen vývoj nové generace měřících transformátorů izolovaných epoxidem. Za tento úspěch byl v roce 1957 vedoucí vývoje, Ing. Dr. Jan Hanuš vyznamenán Řádem práce. V roce 1953 vyl vyroben první rozváděč VN.

Hrdí Fučíkovci

EJF patřil do roku 1989 k těm podnikům, kterým v jejich oboru patřil československý monopol, a tak doslova platí citace z jedné výroční publikace EJF, že „ v bohaté historii výstavby socialismu u nás není jediné stavby, na které by nebyly naše výrobky.“

Historie ABB v Brně

V roce 1993 koupila 100% podíl v závodu společnost ABB. Díky řadě významných investic je nyní podnik největším závodem na výrobu přístrojových transformátorů a senzorů na světě a největším výrobcem rozváděčů VN v Evropě.

 

Select region / language