Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Naše organizace

Objevte svět ABB. Našich 20 divizí posouvá hranice technologických inovací kupředu. Náš svět je udržitelný s vysokou mírou produktivity. Popis 4 hlavních oblastí naleznete níže.

 

Elektrotechnika

Tvoříme budoucnost bezpečných, inteligentních a udržitelných elektrotechnických řešení

ABB Elektrotechnika nabízí rozsáhlé portfolio výrobků, digitálních řešení a služeb pokrývající širokou oblast od rozvoden po zásuvky. Součástí nabídky jsou také digitální a připojené inovativní produkty, řešení a služby pro nízké a vysoké napětí včetně nabíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla, dále solární střidače, modulové rozvodné stanice, automatizace distribuce energie, chránění, domovní elektroinstalace, rozváděče, kabeláž, senzory a řídicí prvky.

Procesní automatizace

Tvoříme budoucnost bezpečných a chytrých provozů

Jednotka ABB Procesní automatizace nabízí široké spektrum řešení pro různá průmyslová odvětví. Součástí této nabídky jsou zejména integrovaná řešení a služby procesní automatizace, kvality řízení procesů, elektrifikace a digitálních řešení. Součástí jsou také produkty pro měření a analytiku, a také pokročilé funkce prediktivní diagnostiky, optimalizace výkonu a kybernetické bezpečnosti. Jednotka Procesní automatizace je globálním leaderem specificky v oblasti distribuovaných řídicích systémů a díky úzké spolupráci se zákazníky utváří budoucnost bezpečných a chytrých provozů.

Pohony

Tvoříme budoucnost chytrých pohonů

Jednotka ABB Pohony je v celosvětovém měřítku největším dodavatelem pohonů – frekvenčních měničů a elektromotorů. Zákazníkům nabízí kompletní sortiment elektrických motorů, generátorů, pohonů, frekvenčních měničů a servis pohonů, stejně jako výrobky pro mechanický přenos energie a integrovaná řešení digitálních hnacích ústrojí.  Zajišťuje rovněž servis pro širokou řadu automatizačních aplikací v dopravě, infrastruktuře a zpracovatelském odvětví.

Robotika a Automatizace

Tvoříme budoucnost flexibilní výroby a chytrých zařízení

Jednotka ABB Robotika a Automatizace nabízí zákazníkům služby a řešení z oblasti robotiky a automatizace výroby s vysokou přidanou hodnotou. Naše integrovaná řešení pro automatizaci výrobních procesů, podpořená zkušenostmi s jejich aplikací v širokém spektru průmyslových odvětví v globálním měřítku, přinášejí zákazníkům ABB hmatatelnou výhodu a přidanou hodnotu. V rámci zaměření na inovace se naše jednotka intenzivně věnuje práci na umělé inteligenci, vyvíjí platformy pro spolupráci v oblasti digitalizace a rozšiřuje stávající výrobní a výzkumné kapacity například investicí 150 mil. USD do výstavby nové robotické továrny v Šanghaji.