Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Naše organizace

Provozní činnost společnosti ABB se celosvětově dělí do čtyř částí. Tyto se dále skládají z jednotlivých podnikových jednotek, které se zaměřují na určitá odvětví a výrobkové kategorie. Pro stručný popis každé části klikněte na odkazy níže.

Energetika

Nabídka

Energetika nabízí energetické a automatizační výrobky, systémy a servisní a softwarová řešení pro výrobu, přenos i rozvod elektrické energie. Do její nabídky patří systémy pro přenos energie, řešení pro připojení do sítě a automatizaci sítě a kompletní sortiment transformátorů a výrobků pro velmi vysoké napětí.

Zákazníci

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie; široké spektrum průmyslových odvětví, zákazníci z oblasti dopravy a infrastruktury a obchodní společnosti. Energetika společnosti ABB je partnerem první volby pro zajištění stabilnější, inteligentnější a ekologičtější distribuční sítě.

Důležitý fakt

Před více než 60 lety společnost ABB jako první uvedla na trh technologii HVDC a na svém kontě má zhruba polovinu všech instalací této technologie na světě. ABB je rovněž největším světovým výrobcem transformátorů, stojí v čele technologického vývoje a udržuje si vedoucí postavení na trhu v oblasti výrobků velmi vysokého napětí a rozvoden, kde stále posunuje rekord ve výši napětí.

Elektrotechnické výrobky

Nabídka

Technologie pro celý řetězec energetiky od rozvoden po místa konečné spotřeby, zajišťující bezpečnější a spolehlivější dodávky elektrické energie. Široká škála digitálních a propojených inovativních výrobků a systémů nízkého a vysokého napětí včetně infrastruktury pro e-mobilitu, solárních invertorů, modulárních rozvoden, výrobků distribuční automatizace, ochran a vypínačů, domovního elektroinstalačního materiálu, rozváděčů, rozvodnicových skříní, kabeláže, senzorů a výrobků pro řízení a kontrolu.

Zákazníci

Distributoři, instalační firmy, stavební společnosti, výrobci z komponentů třetích stran (OEM), systémoví integrátoři, subdodavatelé, architekti a koncoví uživatelé.

Důležitý fakt

ABB každý den expeduje zákazníkům po celém světě více než 1 milion výrobků.

Průmyslová automatizace

Nabídka

Výrobky, systémy a služby pro optimalizaci produktivity průmyslových procesů. Mezi řešení patří konstrukce na klíč, řídicí systémy, přístroje pro měření a regulaci, servisní služby v průběhu celého životního cyklu, externí údržba a výrobky pro konkrétní průmyslová odvětví (např. elektrické pohony lodí, těžní stroje, turbodmychadla, měřicí rámy a systémy řízení kvality pro papírenský průmysl).

Zákazníci

Zpracovatelská odvětví jako těžba ropy a zemního plynu, petrochemie, těžební průmysl, metalurgie, námořní doprava, výroba papíru a celulózy, výroba cementu.

Důležitý fakt

Jako první na světě dodala společnost ABB elektrické vedení z pobřeží na těžební plošinu na moři.

Robotika a Automatizace

Nabídka

Průmyslové roboty, řídící systémy, aplikační zařízení a příslušenství, aplikační software, školení, kompletní zákaznický servis a podpora.

Zákazníci

Výrobci, OEM z řady průmyslových odvětví a z oblasti energetiky, koncoví uživatelé z oblasti průmyslu, provozovatelé dopravy a infrastruktury.

Důležitý fakt

ABB již nainstalovalo více než 300 000 robotů po celém světě.

Pohony

Nabídka

Motory, generátory, frekvenční měniče, mechanický přenos energie, robotika, větrné a trakční měniče.

Zákazníci

Výrobci, OEM z řady průmyslových odvětví a z oblasti energetiky, koncoví uživatelé z oblasti průmyslu, provozovatelé dopravy a infrastruktury.

Důležitý fakt

ABB je největší světový dodavatel průmyslových elektrických motorů a frekvenčních měničů.