Naše organizace

Objevte svět ABB. Našich 20 divizí posouvá hranice technologických inovací kupředu. Náš svět je udržitelný s vysokou mírou produktivity. Popis 4 hlavních oblastí naleznete níže.

 

Elektrotechnika

Tvoříme budoucnost bezpečných, inteligentních a udržitelných elektrotechnických řešení

ABB Elektrotechnika nabízí rozsáhlé portfolio výrobků, digitálních řešení a služeb pokrývající širokou oblast od rozvoden po zásuvky. Součástí nabídky jsou také digitální a připojené inovativní produkty, řešení a služby pro nízké a vysoké napětí včetně nabíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla, dále solární střidače, modulové rozvodné stanice, automatizace distribuce energie, chránění, domovní elektroinstalace, rozváděče, kabeláž, senzory a řídicí prvky.

Procesní automatizace

Tvoříme budoucnost bezpečných a chytrých provozů

Jednotka ABB Procesní automatizace nabízí široké spektrum řešení pro různá průmyslová odvětví. Součástí této nabídky jsou zejména integrovaná řešení a služby procesní automatizace, kvality řízení procesů, elektrifikace a digitálních řešení. Součástí jsou také produkty pro měření a analytiku, a také pokročilé funkce prediktivní diagnostiky, optimalizace výkonu a kybernetické bezpečnosti. Jednotka Procesní automatizace je globálním leaderem specificky v oblasti distribuovaných řídicích systémů a díky úzké spolupráci se zákazníky utváří budoucnost bezpečných a chytrých provozů.

Pohony

Tvoříme budoucnost chytrých pohonů

Jednotka ABB Pohony je v celosvětovém měřítku největším dodavatelem pohonů – frekvenčních měničů a elektromotorů. Zákazníkům nabízí kompletní sortiment elektrických motorů, generátorů, pohonů, frekvenčních měničů a servis pohonů, stejně jako výrobky pro mechanický přenos energie a integrovaná řešení digitálních hnacích ústrojí.  Zajišťuje rovněž servis pro širokou řadu automatizačních aplikací v dopravě, infrastruktuře a zpracovatelském odvětví.

Robotika a Automatizace

Tvoříme budoucnost flexibilní výroby a chytrých zařízení

Jednotka ABB Robotika a Automatizace nabízí zákazníkům služby a řešení z oblasti robotiky a automatizace výroby s vysokou přidanou hodnotou. Naše integrovaná řešení pro automatizaci výrobních procesů, podpořená zkušenostmi s jejich aplikací v širokém spektru průmyslových odvětví v globálním měřítku, přinášejí zákazníkům ABB hmatatelnou výhodu a přidanou hodnotu. V rámci zaměření na inovace se naše jednotka intenzivně věnuje práci na umělé inteligenci, vyvíjí platformy pro spolupráci v oblasti digitalizace a rozšiřuje stávající výrobní a výzkumné kapacity například investicí 150 mil. USD do výstavby nové robotické továrny v Šanghaji.

Select region / language