Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Obchodní podmínky,

za nichž ABB PRODÁVÁ zboží a poskytuje služby.

Poskytováním kvalitních služeb a plnění závazků vůči našim zákazníkům můžeme podpořit jejich úspěch. Proto se v rámci základních hodnot ABB snažíme nastavit nejvyšší standardy kvality našich produktů a služeb. Obchodní podmínky ABB reflektují tyto principy.

Tuto stránku můžete zobrazit v