ABB Oy, Distribution Solutions

Älyä ja luotettavuutta sähkönjakeluun

ABB:n teknologiaa ja osaamista kehitetään jatkuvasti yhä älykkäämpien sähköverkkojen tarpeisiin. ABB:n Distribution Solutions -liiketoimintalinja Suomessa kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi sähkönjakeluverkon suojareleitä sekä ohjaus-, automaatio- ja valvontalaitteita.

Sähköverkon vikatilanteissa suojarele havaitsee vian, viestii siitä eteenpäin ja suojaa näin ihmishenkiä ja laitteita edistäen samalla sähkönsaannin luotettavuutta. Suojareleiden lisäksi Vaasassa sijaitsevan tehtaan kärkiosaamista ovat kaukokäytön ohjaus- ja valvontalaitteet, jotka ovat laajasti käytössä energiayhtiöissä ja teollisuudessa myös Suomessa.

Uuden ajan älyverkoissa hajautettu, uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto täydentää keskitettyä tuotantoa. Sen seurauksena verkon valvonta, ohjaus ja suojaus ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Ohjaus- ja suojauslaitteet turvaavat häiriöttömän sähkönsaannin ja lyhentävät katkosaikoja.

Select region / language