Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

H ABB Ελλάδος, θεωρώντας πολύ σημαντική την παροχή ποιοτικών προϊόντων και λύσεων που ικανοποιούν τους πελάτες, τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό και τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και αφορούν στους παρακάτω τομείς:

  • Ποιότητα (ISO 9001:2015)
  • Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001:2018)
  • Περιβάλλον (ISO 14001:2015)
  • Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001)
  • Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)
  • Διαχείριση Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (ISO 37001:2017)
  • Πολίτες με αναπηρία (ΕΛΟΤ ISO 1439:2013)

   .  

  Πιστοποιητικά ΑΒΒ Ελλάδος - Εταιρεία

  Πιστοποιητικά ΑΒΒ Ελλάδος -

  Ποιότητα (ISO 9001:2015)

  Τομέας Βιομηχανικού Αυτοματισμού

  Τομέας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής και Εγκαταστάσεων

  Τμήμα Ηλεκτροπαροχικών 
  Συστημάτων και
  Υποδομών Φόρτισης
  Ηλεκτρικών Οχημάτων 

  Τομέας Κατασκευών Ηλεκτρολογικών Πινάκων Μέσης & Χαμηλής Τάσης

  Select region / language