Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών και προμήθειας προϊόντων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου ΑΒΒ και μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για συνεργασίες με την ΑΒΒ. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση των όρων αυτών.

Select region / language