Τεχνολογία αιχμής στον Όμιλο TITAN

Αναβάθμιση εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Sharrcem SH.P.K. με προϊόντα ΑΒΒ

Η εγκατάσταση νέων πεδίων Μέσης Τάσης της ABB δίνει πλεονέκτημα τεχνολογικής αιχμής στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίαρχος στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του πορείας υπήρξε ο συνδυασμός της λειτουργικής αρτιότητας με τον απόλυτο σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Βασικός στόχος η αδιάλειπτη παραγωγή καθώς και η μέγιστη ασφάλεια προσωπικού και εξοπλισμού
Στο εργοστάσιο Sharrcem του Τιτάνα στο Κόσοβο χρειάστηκε η πλήρης αντικατάσταση των υπαρχόντων πινάκων Μέσης Τάσης Υ/Σ 6,6 kV, 40 kA για την ασφαλή λειτουργία του Υ/Σ με την ελάχιστη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας.
Διατηρώντας την τεχνολογία στην αιχμή της
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υπάρχει πάντα η ανάγκη για συνεχή βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, προκύπτουν συνεχώς νέοι προβληματισμοί σχετικά με τις προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του εξοπλισμού σε εν λειτουργία εγκατάσταση.
Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί εκτιμήθηκαν από τους υπευθύνους παραγωγής και συντήρησης του εργοστασίου Sharrcem αλλά και της κεντρικής τεχνικής υπηρεσίας του Ομίλου, στο πλαίσιο αναζήτησης μιας λύσης που θα προσέφερε αυξημένη απόδοση παραγωγής παράλληλα με την ελάχιστη διακοπή λειτουργίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει σε υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και υπηρεσίες.
Πίνακες διανομής Μέσης Τάσης, 6,6 kV, 40 kA Withdrawable Metal Clad Arc Proof

Πίνακας διανομής Μ.Τ. 6,6 kV, 40 kA Τύπου ZS1, με IEDs (Intelligent Electronic Device) σειράς Relion®

Σύγχρονη και αποδοτική λύση
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποδέχθηκε την πρόταση της ΑΒΒ για την εγκατάσταση ενός νέου διαμερισματοποιημένου, συρόμενων Αυτόματων Διακοπτών, arc proof Πίνακα Μέσης Τάσης 6,6 kV, 40 kA, της υψηλών προδιαγραφών σειράς Unigear ZS1 της ΑΒΒ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 45 πεδία, εκ των οποίων δύο εισόδου από τον Υποσταθμό 110/6.6 kV και ένα για την διασύνδεση των ζυγών. Τόσο η προστασία, όσο και ο αυτοματισμός και ο χειρισμός του εξοπλισμού υλοποιείται με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας IEDs (Intelligent Electronic Devices) της σειράς Relion® της ΑΒΒ που διασυνδέονται μέσω δικτύου Ethernet με το σύστημα ελέγχου του εργοστασίου επιτρέποντας τόσο την συλλογή στοιχείων μετρήσεων (π.χ. ενέργειας, ισχύος κλπ.) όσο και τον εξ ’αποστάσεως χειρισμό. Μέρος του αντικειμένου της ΑΒΒ ήταν επίσης η διασύνδεση των Μετασχηματιστών Ισχύος του Υποσταθμού 110/6.6 kV με τα πεδία εισόδου του Πίνακα με χρήση πιστοποιημένων μονωμένων μπαρών. Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια του χειριστή και της επένδυσης, χρησιμοποιώντας σύστημα ανίχνευσης τόξου στους χώρους ζυγών, καλωδίων και διακοπτών σε κάθε πεδίο του Πίνακα.
Επαγγελματική εκτέλεση εργασιών για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα
Η ΑΒΒ δείχνοντας αμέριστη αφοσίωση στην άρτια διεξαγωγή των εργασιών αναβάθμισης, εργάστηκε μεθοδικά για να παραδώσει σε λειτουργία το έργο τηρώντας απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα, με απόλυτη εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του έργου και των εσωτερικών κανονισμών του εργοστασίου. Το προσωπικό του Τιτάνα υποστήριξε εμπράκτως αυτή την προσπάθεια, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και όλες τις απαραίτητες υποδομές. Ο υπάρχων εξοπλισμός Μέσης Τάσης αποξηλώθηκε εξ’ ολοκλήρου, με ταυτόχρονη εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ενώ όλα τα πεδία ελέγχθηκαν λεπτομερώς και δοκιμάστηκαν εν κενώ και υπό φορτίο πριν παραδοθούν για λειτουργία στη γραμμή παραγωγής (cold and hot commissioning). Ο κ. Θανάσης Μπαλφούσιας, τεχνικός διευθυντής του εργοστασίου Τιτάν Sharrcem τόνισε: «Η αξιοπιστία των υλικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην απόφαση για το είδος της αναβάθμισης που θα επιλέξουμε. Το συγκεκριμένο έργο μελετήθηκε πολύ προσεκτικά και λεπτομερώς, με σκοπό να επιτευχθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και σε ασφαλές περιβάλλον. Οι προσδοκίες μας από τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η εξασφάλιση διαχρονικής και άψογης λειτουργίας των νέων υλικών. Το αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.». Επίσης, ο κ. Χρήστος Αμαξόπουλος της διεύθυνσης νέων έργων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ δήλωσε: «Ο σωστός αρχικός σχεδιασμός και οι υψηλές προδιαγραφές μας, είχαν ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση εξοπλισμού και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με προσήλωση στο στόχο για την τεχνολογική αναβάθμιση του εργοστασίου».
Σχετικά με την ΑΒΒ
Η ABB αποτελεί πρωτοπόρο τεχνολογικό ηγέτη στους τομείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής και εγκαταστάσεων, ρομποτικής και συστημάτων κίνησης, βιομηχανικού αυτοματισμού και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παγκοσμίως πελάτες σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες και στους κλάδους μεταφορών και υποδομών. Συνεχίζοντας μια ιστορία με περισσότερα από 130 χρόνια καινοτομίας, η ΑΒΒ σήμερα διαμορφώνει το μέλλον της βιομηχανικής ψηφιακής τεχνολογίας με υπηρεσίες που προσδίδουν αξία στους πελάτες της, μεταφέροντας την ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια παραγωγής σε όλες τις τελικές καταναλώσεις, διεκπεραιώνοντας παράλληλα όλη τη διαδικασία αυτοματοποίησης των βιομηχανιών από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν. Ως στρατηγικός συνεργάτης της Formula E, στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού με χρήση μόνο ηλεκτρικών αυτοκινήτων η ΑΒΒ διευρύνει τα όρια της ηλεκτροκίνησης προκειμένου να συμβάλλει σε ένα βιώσιμο μέλλον. Η ABB δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, με περίπου 135.000 εργαζόμενους.
Select region / language