Έργα της ΑΒΒ στην Ελλάδα

Η τεχνογνωσία και εμπειρία της ABB Ελλάδας απεικονίζεται στα σημαντικά έργα που έχει υλοποιήσει για διάφορους κλάδους της οικονομίας, με κοινό χαρακτηριστικό το υψηλό ποσοστό προστιθέμενης αξίας και την τεχνολογική υπεροχή. Έχει λάβει μέρος σε πολλά μεγάλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα της χώρας, τα οποία έχει παραδώσει «με το κλειδί στο χέρι». Ήδη από τη δεκαετία του 1920, οι εταιρείες ASEA και BBC, που με τη συνένωσή τους αποτέλεσαν αργότερα την ABB, συμμετείχαν σε σημαντικά έργα υψηλών απαιτήσεων στην Ελλάδα. Τέλος, στον τομέα της εμπορίας βιομηχανικού, ενεργειακού και ηλεκτρολογικού κτιριακού εξοπλισμού, η ABB κατέχει επίσης μία από τις πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά.

Ένδεικτικά έργα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Έργα υποδομών
Βιομηχανίες
Ναυτιλία

Αιολικά Πάρκα

Σε διάφορα μέρη της χώρας

 • Συνεπτυγμένοι υποσταθμοί, πίνακες Μ.Τ., αυτοματισμοί, τηλεποπτεία, δίκτυα διανομής των Α.Π.
 • Υ/Σ υψηλής τάσης για σύνδεση των Α.Π. με το δίκτυο 150 kV
   

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

 • Υποσταθμοί Μ.Τ. και Χ.Τ., συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

Αερολιμένες Μυκόνου, Ηρακλείου και Χανίων

 • Υποσταθμοί Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Συστήματα Αυτοματισμού Υποσταθμών καθώς και Συστήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS).


ΟΣΕ
  

 Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής 500 χλμ. Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη
 • 10 υποσταθμοί έλξης ( 150/25 kV, 2x15 MVA ), εξοπλισμός 25 kV σε 60 σιδηροδρομικούς σταθμούς και θέσεις τμηματισμού της γραμμής επαφής
 • Παροχή ισχύος, σύστημα ελέγχου και τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ, υπηρεσίες συντήρησης

Αττικό Μετρό

 • Μετασχηματιστές, πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ. και εξοπλισμός πινάκων, συστήματα υποστήριξης φωτισμού των σταθμών

Αττική Οδός

 • Υποσταθμοί Μ.Τ.

Εγνατία Οδός

 
  Σήραγγες στο τμήμα Μετσόβου

 • Προμήθεια πινάκων Χ.Τ., προμήθεια πινάκων Μ.Τ., inverters

   Σήραγγες στο τμήμα Γρεβενών
 • Προμήθεια πινάκων Μ.Τ. UniGear ZS1

 

Ολυμπία Οδός

 • Συστήματα Ελέγχου Σηράγγων και Κόμβων

Λιμένες Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Λεμεσού

 • Συστήματα Ελέγχου και Υποσταθμοί Γερανών Εμπορευματοκιβωτίων STS και RMG.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και θέση σε λειτουργία 8 γερανογεφυρών τύπου RMG

Ολυμπιακά Έργα, «Αθήνα 2004» - Αθήνα και άλλες πόλεις

 • Μετασχηματιστές, πίνακες Μ.Τ., προστασίες, τηλεποπτεία, συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος, διακοπτικό και ηλεκτρολογικό υλικό

ΕΛΠΕ

 • ΕΛΠΕ Ασπροπύργου: Υποσταθμοί Μ.Τ. και Χ.Τ., Power Management System, Χρωματογράφοι και Αναλυτές Αερίων
  ΕΛΠΕ Ελευσίνας: Υποσταθμοί Μ.Τ. και Χ.Τ., Power Management System 
  ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης: Καλωδιακή Γραμμή 400 kV

MOTOR OIL

 • Προμήθεια μετ/τών 13/15 MVA, 20/6,3 kV, πίνακες Μ.Τ., συστήματα ανάλυσης/παρακολούθησης εκπεμπόμενων αερίων, υποσταθμός GIS 150/20 kV, προστασίες, τηλεποπτεία

LAFARGE (ΑΓΕΤ)  

  Εργοστάσια Βόλου, Μηλακίου και Χαλκίδας
 • Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας και κινητήρων Μ.Τ. 0.8 MW και 2 MVA, μετ/τές ισχύος, Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (DCS), Υποσταθμοί Μ.Τ. και Χ.Τ., Αναλυτές Εκπεμπόμενων Αερίων

 

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

   Εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη
 • Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας και κινητήρων μέσης τάσης 1 MW και 2,15 MW, Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (DCS) συνδυασμένο με CCTV, αυτοματισμού, συστήματα ανάλυσης/παρακολούθησης εκπεμπόμενων αερίων, πίνακες Χ.Τ.
  
  Εργοστάσιο Καμαρίου
 • Προμήθεια πινάκων Χ.Τ. 400 V MNS και ροηφόρων αγωγών 400 V,  Αναλυτές Εκπεμπόμενων Αερίων
  
   Εργοστάσιο Πατρών
 • Προμήθεια πινάκων Μ.Τ. και Χ.Τ., μετ/τών ισχύος, drives,  Αναλυτές Εκπεμπόμενων Αερίων

ΣΙΔΕΝΟΡ

    Εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη
 • Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας, κινητήρων 1 και 2,3 MW

Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ ΑΕ

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετ/τών ισχύος 150/15,75 kV, 60/90 MVA, διαρκής ηλεκτρολογική συντήρηση

Χαλυβουργία Ελλάδος

 • ITALCEMENTI / ΧΑΛΥΨ / Ασπρόπυργος: Αναλυτής Εκπεμπόμενων Αερίων
  ITALCEMENTI / Βασιλικό: Αναλυτής Εκπεμπόμενων Αερίων

Αλουμίνιο της Ελλάδος

 • Πλήρης ανακατασκευή μετασχηματιστών

Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A.

 • Εγκατάσταση Variable Frequency Drives (VFDs).
   

 

Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
Ξενοδοχειακές μονάδες
Κτίρια - Νοσοκομεία

ΔΕΗ - Έργα σε όλη τη χώρα

 • Σταθμοί Παραγωγής σε Χανιά, Λινοπεράματα, Κερατσίνι, Λαύριο, Φλώρινα, Κομοτηνή, Αμύνταιο, Πάρο, Κω, Μύκονο και Ρόδο
 • ΔΕΗ / Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας: Ταινιοσταθμοί με Ολοκληρωμένα Συστήματα Ρύθμισης Στροφών, GIS Θήβας, Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιάς - Αθήνα - Θεσσαλονίκη
 • ΔΕΗ / Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης: Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (DCS) ταινιοδρόμων (Lignite Mine Control room)
 • ΔΕΗ / Μεγαλόπολη ΑΗΣ ΙΙΙ: Υποσταθμοί Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (DCS), Αναλυτές Εκπεμπόμενων Αερίων, Όργανα Μετρήσεων
 • Εξοπλισμός ισχύος για Κ.Υ.Τ. (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) 400 kV/150 kV
 • Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Κέντρων Διανομής GIS 150 kV/Μ.Τ.
 • Υποσταθμοί μεταφοράς AIS 150 kV/Μ.Τ.
 • Πίνακες Μ.Τ. για Κέντρα Διανομής και Υποσταθμούς πόλεων
 • Συστήματα ηλεκτρικής διανομής θερμικών (συνδυασμένου κύκλου, αεριοστροβίλων, Diesel) και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και συστήματα μετρήσεων και ελέγχου των διαδικασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ψηφιακά συστήματα προστασίας και ελέγχου Υ/Σ Υψηλής Τάσης
 • Προμήθεια μετασχηματιστών ισχύος 500 MVA, 400 kV για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αλεξικέραυνα δικτύων 400 kV/150 kV/20 kV
 • Συστήματα αντιστάθμισης πυκνωτών 150 kV με συγχρονισμένη ζεύξη
 • Συστήματα αντιστάθμισης πυκνωτών 20 kV


Θερμοηλεκτρικά και Υδροηλεκτρικά Έργα Ιδιωτών Επενδυτών


   Ήρων Θερμοηλεκτρική
 • Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 3x50 MW, στη Θήβα
 • Υποσταθμός GIS 150/20 kV πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., προστασίες, τηλεποπτεία 
    
   Υδροηλεκτρικός σταθμός Σμοκόβου
 • Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ. , πίνακες προστασίας, συστήματα αυτοματισμού (800xA) και πλήρους τηλεχειρισμού του σταθμού από τον ΥΗΣ Πλαστήρα


ΔΕΣΦΑ / Ρεβυθούσα

 • Σύστημα διανομής ενέργειας, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., Power Management System (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας), Σύστημα αυτόματης δειγματοληψίας και ανάλυσης υγροποιημένου και φυσικού αερίου.


ΕΥΔΑΠ – Ψυτάλλεια

 • Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ.

Costa Navarino - Μεσσηνία

 • Μετασχηματιστές, πίνακες μέσης τάσης, σύστημα SCADA Υποσταθμών

Hellas Holiday Hotels - Κρήτη

 • Πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστής διανομής και πίνακας αυτοματισμού

Vedema Resort - Σαντορίνη


Κάνιγγος 21 Hotel - Aθήνα

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, ψύξης / θέρμανσης

Κτίριο Γραφείων Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε ΑΕ - Αθήνα


Κυπριακή Πρεσβεία - Αθήνα


ΙΑΣΩ Θεσσαλίας - Λάρισα, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης


Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, ψύξης / θέρμανσης

Παπαστράτος ΑΒΕΣ – Ασπρόπυργος (Όμιλος: Philip Morris S.A.)

 • Προμήθεια μετ/τών διανομής 2000 kVA και 1250 kVA

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ)

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
Select region / language