Ευχαριστούμε για την απάντησή σας

Με τη συναίνεση που μας παραχωρήσατε, πρόκειται να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), ώστε να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε σε έντυπη μορφή τα τεύχη του εταιρικού περιοδικού ABB Review.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε 

  • να ενημερωθείτε για τα στοιχεία επικοινωνίας σας που κατέχουμε
  • να διαγραφείτε από τις λίστες μας

παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στο abb@gr.abb.com .

Select region / language