Εφαρμογές ρυθμιστών στροφών (drives) στον επιφανειακό αερισμό και τα οφέλη τους

Οι διατάξεις επιφανειακού αερισμού ωθούν μια ποσότητα νερού ακριβώς κάτω από την επιφάνειά του, δημιουργώντας πίδακες προς την επιφάνεια. Στη συνέχεια τα σταγονίδια του νερού πέφτουν πίσω στην επιφάνεια του νερού, δημιουργώντας αντίδραση με το οξυγόνο. Οι πίδακες νερού διασπούν την επιφάνεια του νερού με διαφορετική δύναμη.

  • Υπάρχουν πολλοί τύποι διατάξεων επιφανειακού αερισμού, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών αεριστήρων.
  • Το πόσο καλά λειτουργεί ο επιφανειακός αερισμός, εξαρτάται από την έκταση της επιφάνειας επαφής μεταξύ του αέρα και του νερού.
  • Λόγω του ότι ο εξοπλισμός τοποθετείται στην επιφάνεια, αυτός ο τύπος αεριστήρα είναι αποτελεσματικός στην διάχυση οξυγόνου μόνο στην επιφανειακή βάση του νερού, ανάλογα με τον τύπο ακροφυσίου που χρησιμοποιείται. 
     

Μελέτη και λύσεις στην πράξη

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μία βιομηχανία, διαπιστώθηκε οτι στις εγκαταστάσεις της υπήρχαν σταθερά υψηλά επίπεδα διαλελυμένου οξυγόνου (DO >3 mg/L για περίοδο 3 ωρών).

Από την ABB επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε πραγματική δυνατότητα για βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας του υφιστάμενου εξοπλισμού αερισμού της βιομηχανίας.

Στη δεξαμενή αερισμού προστέθηκε διαλελυμένο οξυγόνο (DO) για να ενισχύσει τη διαδικασία οξείδωσης, παρέχοντας οξυγόνο σε αερόβιους μικροοργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να μετατρέψουν με επιτυχία τα οργανικά απόβλητα σε ανόργανα υποπροϊόντα.

Για να μπορέσει κάθε μικροοργανισμός (βακτήριο) να μεταβολίσει τροφή και να αναπαραχθεί πρέπει να έχει διαθέσιμο τουλάχιστον 0,1 έως 0,3 mg/L διαλελυμένου οξυγόνου (DO). Οι  περισσότερες εγκαταστάσεις διατηρούν περίπου 2 mg/L διαλελυμένου οξυγόνου (DO), έτσι ώστε οι μικροοργανισμοί που περιέχονται στα συσσωματώματα, να μπορούν επίσης να πάρουν οξυγόνο. Εάν η ποσότητα διαλελυμένου οξυγόνου (DO) είναι μικρότερη από 2 mg/L, τα βακτήρια στο κέντρο κάθε συσσωματώματος  μπορεί να πεθάνουν, από τη στιγμή που τα βακτήρια στο εξωτερικό του συσσωματώματος χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο διαλελυμένο οξυγόνο (DO).

Λόγω του κινδύνου αυτού, πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εξισορροπούν αυτή την κατάσταση, προσθέτοντας υπέρμετρη ποσότητα διαλελυμένου οξυγόνου (DO) στην διαδικασία. Ωστόσο, όταν τα επίπεδα διαλελυμένου οξυγόνου (DO) γίνουν πολύ υψηλά, δαπανάται άσκοπα ενέργεια, ο δαπανηρός εξοπλισμός αερισμού υποβάλλεται σε υπερβολική χρήση και αναπτύσσονται ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί (βιολογικά νηματοειδή).

Η λύση που εφαρμόστηκε από την ΑΒΒ ήταν η εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών στους κινητήρες για μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά οξυγόνου, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ελέγχου για τη βελτίωση της απόκρισης στη ζήτηση οξυγόνου.

      Υψηλά επίπεδα DO (>3mg/L για περίοδο 3 ωρών)
Η κατάργηση άσκοπων περιόδων αερισμού έχει οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 23.696 kWh (κόστους περίπου 4.500€ με ενδεικτικό κόστος kWh σε βιομ. εγκαταστάσεις 0,19€) και σχεδόν 13 τόνων CO2

 

 

"Οι υψηλές τιμές αναφοράς διαλελυμένου οξυγόνου (DO) έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων που είναι οικονομικά ασύμφορες για μία εταιρεία, λόγω της υπερβολικής και άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας μέσω του υπερβολικού αερισμού. Στόχος της ΑΒΒ είναι να διερευνήσει και να θέσει σε εφαρμογή μια αποτελεσματική λύση είτε πρόκειται για ένα απλό σφάλμα οργάνου, είτε για ένα σφάλμα στη διαδικασία, είτε για τον ανασχεδιασμό του συστήματος αερισμού όπως με τη χρήση ρυθμιστών στροφών."

Ενεργειακός Μηχανικός ΑΒΒ

 

Οφέλη

Επιπλέον οφέλη

Κόστος επένδυσης

    €10k

Ετήσια εξοικονόμηση

    €4,5k

    23,696 kWh

   12.79 τόνοι CO2

Περίοδος απόσβεσης  


    2,22 χρόνια

 


  • Βελτιωμένη σταθερότητα της διαδικασίας
  • Μειωμένη φθορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
  • Βελτιωμένη συνολική απόδοση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language