ΑΒΒ Review Special Reports

Η ειδική έκδοση του ΑΒΒ Review

Η ειδική, πρόσθετη, έκδοση του ΑΒΒ Review είναι το ΑΒΒ Review Special Report. Η έκδοση αυτή στοχεύει σε έναν στενότερο τομέα της αγοράς. Καλύπτει λεπτομερώς ομάδες προϊόντων, υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για συγκεκριμένες βιομηχανίες. 

Επιλέξτε από τα παρακάτω διαθέσιμα τεύχη:

Select region / language