Παρουσίαση της νέας έκδοσης συστήματος 800xA

"It’s all about control!"

Το LBU Process Industries διοργάνωσε στις 29 Απριλίου 2015 παρουσίαση με θέμα τη νέα έκδοση του συστήματος 800xA προς πελάτες των ορυχείων ΛΚΜ και ΛΚΔΜ, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΑΒΒ στη Μεταμόρφωση. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των πελατών μας για τις καινούργιες δυνατότητες που προσφέρει το νέο σύστημα 800xA, ώστε να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων αυτοματισμού και να βελτιστοποιηθεί η παραγωγικότητα των Ορυχείων. 

Τόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης όσο και στο γεύμα που ακολούθησε, οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με εκπροσώπους της εταιρείας και να ενημερωθούν πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των προϊόντων της ΑΒΒ, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο σύστημα 800xA.
Select region / language