Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

150 let inovací v ABB ČR

Výrobní závod ABB s.r.o., Elektro-Praga slaví letos významných 150. let od svého založení a 25let pod hlavičkou společnosti ABB. Firma, která vznikla v roce 1868 jako Kramer & Löbl, získala postupem času mezinárodní význam a stala se lídrem průmyslu a předním zaměstnavatelem v regionu. Nahlédněme spolu zpět do historie.

1868–1898

Kramer & Löbl – zrod tradice

V roce 1868 založili Gustav Kramer a Adalbert Löbl svoji firmu.
Podnikatelská odvaha a chuť těchto dvou pánů začíná psát historii nynější mezinárodní společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga. Oba pánové začínají podnikat v Jablonci a jejich původním záměrem je zpracovávat polotovary vyráběné ve zdejším regionu.

1899 - 1919

Budoucnost v elektroinstalacích

Nová továrna v Pasekách

 

V roce 1908 přichází do vedení firmy syn Adalberta Lőbla, obchodní rada Hugo Lőbl. Pan Hugo Lőbl vycítil, že budoucnost, a tedy i prosperita firmy, je v elektrotechnickém spotřebním materiálu, a dává podnět k založení nové továrny v Jabloneckých Pasekách - Kramer & Lőbl, fabrik elektrotechnischer Artikel.

1920 – 1945

První otočné spínače

Z Jablonce do světa

Rok 1920 – v nabídce se objevily první otočné spínače. Začala se tak psát historie domovního elektroinstalačního materiálu, který je vyráběn dodnes. Hlavním úkolem firmy v čase těsně po první světové válce byla obnova válkou přerušených kontaktů a vybudování nové obchodní sítě.
V té době se firma pustila do exportu svých výrobků.

1946 - 1959

Vznik Elektro - Praga n. p.

Stiskem vypni, tahem zapni

V roce 1945 byla do firmy jmenována národní správa. V roce 1946 dochází ke znárodnění a vzniká národní podnik Elektro - Praga Jablonec nad Nisou. Výrobně podnik navázal na předválečný sortiment a nadále rozvíjel výrobu elektroinstalačního materiálu. V roce 1953 spatřily světlo světa legendární a stále nabízené spínače "stiskem vypni, tahem zapni".

1960 - 1978

První designové řady spínačů

Elektronické prvky

V tomto období do výroby přichází reaktoplast a termoplastické hmoty a jsou zaváděny poloautomatické linky. Období do roku 1973 je charakteristické výrobou a vývojem celých, esteticky sladěných, designových řad. Od roku 1976 byly na trh uvedeny výrobky obsahující elektronické prvky a polovodiče. Vznikají tak první spínače s plynulou regulací osvětlení - stmívače.

1979 - 1993

Pro domácnost i průmysl

Spínače i mikrospínače

Koncem 80. let vyrábí koncernový podnik Elektro-Praga Jablonec nad Nisou převážně elektroinstalační materiál se širokým použitím, zejména pro domovní a průmyslový rozvod elektrické energie a pro automatizaci výroby. Elektro-Praga je v této době a v této oblasti monopolním výrobcem v ČSSR a pokrývá potřeby domácího trhu téměř na 90 %.

1994 - 2008

ABB Elektro-Praga s.r.o.

Privatizace, modernizace, rozvoj

Politické změny po roce 1989, postavení a kvalita podniku Elektro-Praga vyvolaly zájem nadnárodních společností. V roce 1993 byla ukončena privatizace a do firmy vstupuje strategický partner Asea Brown Boveri. Vzniká ABB Elektro-Praga s.r.o. a dochází k dalšímu rozvoji a budování úspěšné firmy. Důkazem je vlastní design a vývoj hned 7 designových řad spínačů a zásuvek.

2009 - 2018

ABB s.r.o. - vypínače 21. století

Inteligentní elektroinstalace

ABB je světový lídr a průkopník v oboru elektrotechnických výrobků a přináší neustálý dynamický rozvoj, nové myšlenky a know-how. Portfolio se rozšiřuje o inteligentní elektroinstalace, domovní telefony a výrobu průmyslových vidlic. Prostor dostává i česká šikovnost. Díky tomu vzniká již 17. designová řada spínačů - Levit®M. O úspěchu jabloneckého ABB hovoří i více jak 100 000 000 prodaných vypínačů a zásuvek Tango®.   

Více informací