Vypínače a zásuvky. Tady jsme doma.

155 let výroby v Jablonci nad Nisou

Nahlédněme spolu zpět do historie, projděme se časem, který psal a stále ještě píše československé a české dějiny výroby elektroinstalačního materiálu. Tím spíše, že se vše odehrává na stále stejném místě.
Už od roku 1868 jsme doma v Jablonci nad Nisou, kde pánové Gustav Kramer a Adalbert Löbl založili svou firmu Kramer & Löbl. Od roku 1920 jsme doma ve většině českých domácností díky našim vypínačům a zásuvkám. V roce 2023 jsme i nadále hrdým pokračovatelem tradiční výroby jako významný zaměstnavatel a největší výrobce domovních elektroinstalací v České republice.

1868 - 1898

Kramer & Löbl – zrod tradice

V roce 1868 založili Gustav Kramer a Adalbert Löbl svoji firmu. Podnikatelská odvaha a chuť těchto dvou pánů začíná tvořit historii nynější společnosti ABB. Původním výrobním programem byla výroba různých skleněných produktů z mačkaného a tahaného skla. Koncem 90. let nastupuje fenomén elektrických svítidel a sklářská výroba přechází na výrobu skleněných komponent lamp, lustrů a skleněných ověsů. A to už je poměrně blízko k elektřině.

1899 - 1919

Budoucnost v elektroinstalacích
Nová továrna v Pasekách

V roce 1908 přichází do vedení firmy syn Adalberta Lőbla, obchodní rada Hugo Lőbl, který správně vycítil, že budoucnost, a tedy i prosperita firmy je v elektrotechnickém spotřebním materiálu. Zakládá novou továrnu v Jabloneckých Pasekách - Kramer & Lőbl, fabrik elektrotechnischer Artikel. Ta se již zaměřuje na elektroinstalační materiál – objímky, lampy pouličního osvětlení, kompletní svítidla a v roce 1908 získává  patent na lustrové přepínače (naše první vypínače). Jako jediná u nás začíná vyrábět také spínače pro spouštění velkých motorů.

1920 - 1938

První otočné spínače, objev bakelitu
a světový patent Conex

Je rok 1920 a v nabídce se objevují první otočné spínače z porcelánu. Přichází nová epocha - výroba soudobého domovního elektroinstalačního materiálu. I přes světovou hospodářskou krizi se daří výrobu udržet. Po objevu bakelitu začíná firma v roce 1931 první vlastní výrobu z tohoto unikátního materiálu. Do té doby se elektroinstalační materiály vyráběly z porcelánu. Do roku 1938 je firma největším výrobce elektroinstalačního materiálu v ČR, významný exportér a také držitel světového patentu na pospojování vodičů – systém Conex. Ten se používá pro spojování (nejen) vodičů dodnes.

1939 - 1945

Od domovních elektroinstalací k vojenským optickým systémům 

Na prahu 2. světové války se v Jablonci vyrábí spínače, zásuvky, dynama na jízdní kola a velmi široký sortiment svítidel Ka-Ell pro průmysl, kanceláře i pro domácnosti. V roce 1940 firma přechází do německé správy a výrobní sortiment se podřizuje válce. Vyrábějí se optické systémy a jemné mechaniky zaměřovačů pěchotních a leteckých zbraní. Už tři měsíce po skončení války výroba elektroinstalačních materiálů opět ožívá, avšak do rodinného podniku je jmenována národní správa.

1946 - 1959

Vznik Elektro-Praga n. p.,
stiskem vypni, tahem zapni

V roce 1946 dochází k 1. vlně znárodnění a vzniká národní podnik Elektro-Praga* Jablonec nad Nisou. Znárodnění je pak dokonáno v roce 1948. Výrobní podnik navazuje na předválečný sortiment a úspěšně rozvíjí výrobu elektroinstalačního materiálu v závodech Jablonec n. N., Tanvald a Valdice. V roce 1953 spatřily světlo světa legendární spínače "stiskem vypni, tahem zapni", které vyrábíme dodnes.

*) Historické označení Elektro-Praga však pochází z roku 1931, kdy se tak jmenoval pobočný závod známé firmy Kolben a Daněk.

1960 - 1978

První designové řady spínačů,
elektronické prvky i „sporákovky“

Do výroby přichází reaktoplast a termoplastické hmoty a jsou zaváděny poloautomatické linky. Období do roku 1973 je charakteristické výrobou a vývojem esteticky sladěných vypínačů a zásuvek. Jmenují se Color, později Color S a Color L a jsou prakticky základem komplexně pojatých a ucelených designových řad. Zahajuje se i výroba trojpólových sporákových spínačů, které se používají dodnes.

1979 - 1992

Pro domácnost i průmysl,
inovace v elektroinstalacích

Vznikají první spínače s plynulou regulací osvětlení s označením Pragonik – předchůdci dnešních stmívačů. Koncernový podnik Elektro-Praga Jablonec n. N. vyrábí koncem 80. let vedle spínačů a zásuvek také známé žárovkové objímky s keramickým pláštěm a čepičkou z reaktoplastu, mikrospínače a různé průmyslové spínače a výrobky pro automatizaci výroby a spínání strojů. V té době je pro daný segment monopolním výrobcem v ČSSR. V roce 1991 byla zahájena jednání o vstupu strategického partnera - společnosti Asea Brown Boveri.

1994 - 2008

ABB Elektro-Praga s.r.o.
- privatizace, modernizace, rozvoj

V roce 1993 byla ukončena privatizace a do firmy vstupuje strategický partner Asea Brown Boveri. Vzniká ABB Elektro-Praga s.r.o.. Fúze přináší další rozvoj a budování úspěšné firmy. Na trh přichází bestseller – designová řada Tango®, která se na dlouhé roky stává takřka synonymem moderních vypínačů a zásuvek v ČR. V následujících letech vzniká v Jablonci dalších 7 vlastních designových řad vypínačů a zásuvek, které v různých barevných a přístrojových obměnách vyrábíme dodnes (stejně jako Tango®).

2009 - 2023

ABB domovní elektroinstalace pro chytré budovy

ABB jako globální technologický lídr, dál rozvíjí výrobu domovních elektroinstalací v Jablonci nad Nisou. Výrobkové portfolio se rozrůstá o zahraniční produkci, ale i o nové designové řady, jako jsou Swing®L, Levit® a Levit®M z rukou českých designérů. S velkým postupem urbanizace, související výstavbou budov, zvyšující se spotřebou elektrické energie, důrazem na udržitelnost a snižování emisí CO2 přichází čas inovací v podobě chytrých vypínačů a dalších výrobků pro chytré domácnosti a budovy. Díky dokonalé znalosti místního prostředí v kombinaci globálním know-how vznikají v Jablonci nad Nisou další špičková řešení pro domovní elektroinstalace. Tady jsme doma. Už 155 let.
Select region / language