Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Magne

Odolný magnetický procesní zámek

Magne je elektromagnetický zámek, který je určen k elektrickému zamykání dveří a poklopů za použití přidržovací síly činící až 1 500 N. Zámek Magne se používá tehdy, mají-li být přístup k nebezpečné zóně a následné zastavení stroje umožněny pouze při splnění konkrétních podmínek, například při dosažení konce cyklu.


Magne 3 je zámek, který se nedodává v bezpečném provedení a při začlenění do bezpečnostních aplikací musí být sdružován s blokovacím zařízením.
Magne 2B & 3B jsou zámky, z nichž je každý vybaven integrovaným permanentním magnetem, který přidržuje dveře v zavřené poloze v době, kdy není přiváděn proud.
Magne 2 obsahuje integrovaný bezpečnostní snímač Eden a díky blokovací funkci může být zařazen do kategorie PL e/SIL 3.

Hlavní výhody
  • větší montážní tolerance, než jaké umožňují mechanické zámky, usnadňují instalaci
  • zámek Magne 2 umožňuje využívání všech výhod, které poskytuje integrovaný bezpečnostní snímač Eden
  • rozsáhlá funkce indikace chyb zkracuje dobu prostojů
  • menší opotřebení než u mechanického zámku, jelikož nejsou obsaženy pohyblivé díly

Hlavní vlastnosti

  • menší opotřebení než u mechanického zámku
  • přidržovací síla až 1 500 N
  • dosažení kategorie PL e/SIL 3 za použití pouze jednoho zařízení
  • připojení pomocí konektoru M12
  • možnost sériového připojení společně se snímači Eden a jednotkami Tina

List s údaji o výrobku

Nabízíme

Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents

Výkresy CAD bezpečnostní přístrojů jsou k dispozici zde.