Automatický přepínač TruONE® zajišťuje napájení dispečinku Správy železnic

Elektrodispečink Správy železnic, s.o. v Českých Budějovicích využívá výhod TruONE®.

Že bez napájení vlaky nejedou, je každému jasné. K jejich provozu je nutné spravovat a dozorovat celou železniční infrastrukturu. To je cosi na pozadí, co je běžnému cestujícímu poněkud vzdáleno a patrně se myšlenkami na takové věci vůbec nezaobírá. Jenže právě tady je přítomnost trvalého napájení ještě důležitější než v samotné trakci. Zjednodušeně řečeno: Když není napájení v trakčním vedení, může vyjet vlak tažený dieselovou lokomotivou. Není-li však napájení v infrastruktuře a dohledu nad ní, nemůže vyjet vůbec žádný vlak. Napájení je pro dnešní železniční dopravu naprostou nutností a stejně tak zajištění spolehlivého zálohování.

Elektrodispečink Správy železnic v Českých Budějovicích, spadajících pod OŘ Plzeň a spravující tratě krajů Západočeského, Jihočeského a částečně Vysočiny, napájí rozvodna VN/NN. Při její rekonstrukci a modernizaci použili automatický přepínač řady TruONE® od ABB. Proč?

Mají tím zajištěno spolehlivé přepínání mezi dvěma nezávislými zdroji napájení ze dvou rozvoden nízkého napětí. TruONE® se dokonale postará o bezvýpadkové napájení technologie elektrodispečinku, který zabezpečuje dohled a dálkové ovládání energetického napájení celé spravované oblasti. Od napájecích stanic 110 kV, spínacích stanic 25 kV, rozvoden 22 kV, napájení trakčního vedení 25 kV, až po napájení celé infrastruktury zajišťující provoz na železnici.

"Díky automatickému přepínači TruONE® v modernizované rozvodně nezůstal elektrodispečink za dobu dvouletého provozu nikdy bez napájení a potvrdila se výhoda bezvýpadkového přepínání mezi jednotlivými zdroji. TruONE® nás podržel také během výluky provozu VN rozvodny spol. EGD, která zajišťuje hlavní přívod napájení na hladině 22 kV.“

Ing. Petr Průcha, vedoucí provozního střediska správy elektrotechniky a energetiky SŽ Oblastního ředitelství Plzeň
.

Vše o automatických přepínačích TruONE® - od technických informací a vlastností, přes jednotlivé funkce a typy až po informace k objednání - najdete přehledně v katalogu.

Stáhnout katalog (PDF)
Elektrodispečink Správy železnic, s.o. v Českých Budějovicích, který využívá výhod TruONE®

Kontaktujte nás

Select region / language