Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Instalace a uvedení do provozu výrobků nízkého napětí

Rychlejší uvedení do provozu a optimální výkon, od první operace přes celý životní cyklus zařízení. 

ABB je předním světovým výrobcem rozváděčů nízkého napětí s výrobou rozváděčů v České republice.

Za účelem usnadnění a urychlení montáže nově dodaných rozváděčů a pro jejich spolehlivé a bezpečné uvedení do provozu nabízíme následující servisní služby.

Kontaktujte servisního zástupce ABB uvedeného na stránce dole, pro:

Instalační služby pro NN rozváděče:

Odborný technický dozor (supervize) během instalace

  • Instalace a montáž nového zařízení
  • Funkční testování a předání na místě

Uvedení do provozu NN rozváděče:

Funkční zkoušky rozváděče a ochran. (Pre-Commissioning a Commissioning)

  • Elektrické a mechanické zkoušky
  • Testování a programování ochran včetně komunikace s řídícím systémem
  • Dohled během uvádění zařízení do provozu.
Servisní jednotka disponuje zkušeným týmem servisních techniků a specialistů pro programování a testování výkonových jističů, automatik a ochran, kteří jsou řádně proškolení a certifikovaní na celé portfolio výrobků dodávaných naší společností a mají bohaté zkušenosti v instalaci, testování a uvádění do provozu našich rozváděčů po celém světě.

Našim cílem je zajistit bezproblémovou instalaci a uvádění do provozu a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz dodaných ABB rozváděčů.

Benefity:

Přímá podpora ze strany výrobce
Rychlost a plynulost instalace
Úspora nákladů a času spojených s montáží rozváděčů
Eliminace závad způsobených nesprávnou instalací a neodborným zacházením
Kontrola správné funkce instalovaného zařízení
Rychlá možnost úpravy logiky a nastavení ochran dle aktuálních požadavků
Vystavené protokoly mohou sloužit jako podklad pro výchozí revizní zprávu   

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Související nabídka

Podporované produkty

Řídící systémy, ochrany a automatiky