Instalace a uvedení do provozu výrobků nízkého napětí

Rychlejší uvedení do provozu a optimální výkon, od první operace přes celý životní cyklus zařízení.

ABB je předním světovým výrobcem rozváděčů nízkého napětí s výrobou rozváděčů v České republice.

Za účelem usnadnění a urychlení montáže nově dodaných rozváděčů a pro jejich spolehlivé a bezpečné uvedení do provozu nabízíme následující servisní služby.

Kontaktujte servisního zástupce ABB uvedeného na stránce dole, pro:

Instalační služby pro NN rozváděče

 • Odborný technický dozor (supervize) během instalace
 • Instalace a montáž nového zařízení
 • Funkční testování a předání na místě

Uvedení do provozu NN rozváděče

Funkční zkoušky rozváděče a ochran. (Pre-Commissioning a Commissioning)

 • Elektrické a mechanické zkoušky
 • Testování a programování ochran včetně komunikace s řídícím systémem
 • Dohled během uvádění zařízení do provozu.
Servisní jednotka disponuje zkušeným týmem servisních techniků a specialistů pro programování a testování výkonových jističů, automatik a ochran, kteří jsou řádně proškolení a certifikovaní na celé portfolio výrobků dodávaných naší společností a mají bohaté zkušenosti v instalaci, testování a uvádění do provozu našich rozváděčů po celém světě.

Našim cílem je zajistit bezproblémovou instalaci a uvádění do provozu a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz dodaných ABB rozváděčů.

Výhody

 • Přímá podpora ze strany výrobce
 • Rychlost a plynulost instalace
 • Úspora nákladů a času spojených s montáží rozváděčů
 • Eliminace závad způsobených nesprávnou instalací a neodborným zacházením
 • Kontrola správné funkce instalovaného zařízení
 • Rychlá možnost úpravy logiky a nastavení ochran dle aktuálních požadavků
 • Vystavené protokoly mohou sloužit jako podklad pro výchozí revizní zprávu   

Související nabídka

Podporované produkty

Řídící systémy, ochrany a automatiky

Kontaktujte nás

Select region / language