Údržba dle skutečného stavu pro zařízení nízkého napětí

Pro provádění správných rozhodnutí potřebujete spolehlivé informace. Naše služby prediktivní údržby včetně monitorováním stavu zařízení vám poskytují informace s kterými společně dokážeme zvýšit spolehlivost vašich provozů.

Distribuční systémy nízkého napětí mohou snadno operovat mnoho let a být stále v dobrém stavu, pokud je instalováno ve vhodných podmínkách a řádně udržováno. Životnost zařízení může být prodloužena prováděním servisních repasí případně retrofitem. Pravá výzva však leží v implementaci správných akcí ve správný čas. 

Služby prediktivní údržby jsou diagnostické jednotky a na ně propojené webové aplikace ABB, které slouží k sledování skutečného stavu zařízení. Na základě znalosti skutečného stavu budete schopni lépe definovat kroky údržby a optimálně plánovat. Tyto služby jsou cíleny i na současný trend vývoje v plánování údržby, kde hlavní oblasti zájmu jsou spojeny s bezpečností, monitorováním, diagnostikou, automatizací, dálkovým ovládáním a dodržováním standardů.

Údržba založená na průběžném monitorování funkce a provozních parametrů zařízení, umožňuje cíleně řídit a tím optimalizovat aktivity údržby

Posuzování zařízení na místě instalace kterou provádí specialista ABB s pomocí webové aplikace je další služba spadající do konceptu prediktivní údržby. Úroveň auditu má modulární strukturu a řešení může být přizpůsobeno specifickým potřebám zákazníka a příslušnému rozpočtu.

Naše nabídka

Kontaktujte nás

Select region / language