Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Údržba zařízení nízkého napětí

ABB nabízí kompletní technický servis pro NN rozváděče, spínací prvky, ochranné a řídící terminály. Naši servisní technici s mezinárodními zkušenostmi jsou certifikováni pro údržbu NN zařízení z produkce ABB i zařízení z dřívější produkce. 

 

Nabízíme služby pro preventivní, prediktivní i korektivní údržbu. Včasná a pravidelná údržba vede ke snížení rizika a zvýšení spolehlivosti a v konečném důsledku vám přinese zlepšení z pohledu bezpečnosti a celkového snížení nákladů.

V případě havárie nebo poruchy na zařízení nabízíme služby pro posouzení stavu zařízení, vypracování zprávy s doporučeními vedoucími k nápravě nebo přímo opravu zařízení.


PODPOROVANÉ SYSTÉMY NN: 

MNS 3.0, MNSiS, MNS Digital

Včetně obsažených prvků výkonových jističů a ochran: 

Periodická preventivní údržba NN zařízení se skládá z inspekce, kontrolních měření pro posouzení stavu (diagnostiky) a preventivních úkonů údržby. Pomocí inspekce a diagnostiky jsme schopni na odstaveném zařízení zjistit jeho skutečný stav a navrhnout vhodná preventivní opatření pro zlepšení stavu. Následné preventivní zásahy jsou tak cílené, minimalizují zásahy do zařízení a šetří váš čas a peníze. Samozřejmostí je záruka na provedené práce i použité náhradní díly.

Periodickou preventivní údržbu je možné nahradit údržbou podle skutečného stavu. Tato náhrada souvisí se současným trendem posunu od "preventivní periodické údržby" k "údržbě na základě aktuálního stavu zařízení" neboli "prediktivní" údržbě, případně i s kombinací s "proaktivní" údržbou. 

V souvislosti prediktivní údržbou je myšlen monitorovací systém, který průběžně hlídá hlavní ukazatele stavu zařízení a k preventivním zásahům se přistupuje pouze při zhoršení některého z těchto ukazatelů. Investice do monitorovacího zařízení se vrátí omezením plánovaných a i neplánovaných odstávek na minimum.


Proč ABB?

  • Profesionální přístup, zkušení a certifovaní technici
  • Omezení plánovaných I neplánovaných odstávek na minimum
  • Snížení bezpečnostních rizik pro zařízení i obsluhu

Snížení přímých nákladů na údržbu i výrobních ztrát z neplánovaných odstávek

Naše nabídka

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?