Údržba zařízení nízkého napětí

Kompletní technický servis pro NN rozváděče, spínací prvky, ochranné a řídící terminály.

Naši servisní technici s mezinárodními zkušenostmi jsou certifikováni pro údržbu NN zařízení z produkce ABB i zařízení z dřívější produkce.

Nabízíme služby pro preventivní, prediktivní i korektivní údržbu. Včasná a pravidelná údržba vede ke snížení rizika a zvýšení spolehlivosti a v konečném důsledku vám přinese zlepšení z pohledu bezpečnosti a celkového snížení nákladů.


V případě havárie nebo poruchy na zařízení nabízíme služby pro posouzení stavu zařízení, vypracování zprávy s doporučeními vedoucími k nápravě nebo přímo opravu zařízení.

PODPOROVANÉ SYSTÉMY NN: 

MNS 3.0, MNSiS, MNS Digital

Včetně obsažených prvků výkonových jističů a ochran: 

Periodická preventivní údržba NN zařízení se skládá z inspekce, kontrolních měření pro posouzení stavu (diagnostiky) a preventivních úkonů údržby. Pomocí inspekce a diagnostiky jsme schopni na odstaveném zařízení zjistit jeho skutečný stav a navrhnout vhodná preventivní opatření pro zlepšení stavu. Následné preventivní zásahy jsou tak cílené, minimalizují zásahy do zařízení a šetří váš čas a peníze. Samozřejmostí je záruka na provedené práce i použité náhradní díly.

Periodickou preventivní údržbu je možné nahradit údržbou podle skutečného stavu. Tato náhrada souvisí se současným trendem posunu od "preventivní periodické údržby" k "údržbě na základě aktuálního stavu zařízení" neboli "prediktivní" údržbě, případně i s kombinací s "proaktivní" údržbou. 

V souvislosti prediktivní údržbou je myšlen monitorovací systém, který průběžně hlídá hlavní ukazatele stavu zařízení a k preventivním zásahům se přistupuje pouze při zhoršení některého z těchto ukazatelů. Investice do monitorovacího zařízení se vrátí omezením plánovaných a i neplánovaných odstávek na minimum.

Proč ABB?

  • Profesionální přístup, zkušení a certifovaní technici
  • Omezení plánovaných I neplánovaných odstávek na minimum
  • Snížení bezpečnostních rizik pro zařízení i obsluhu

Snížení přímých nákladů na údržbu i výrobních ztrát z neplánovaných odstávek

Naše nabídka

Kontaktujte nás

Select region / language