ABB lanserar förbättrad utrustning för höghastighetsöverföring med högre tillförlitlighet

Den förbättrade versionen av SUE 3000 utökar användningsområdet för ABB:s beprövade höghastighetsöverföring (HBT) genom att tillföra ett extra överföringsläge, s.k. sekventiell snabb överföring (break-before-make, bryt före tillslag), vilket resulterar i en avbrottsfri strömförsörjning.

SUE 3000 säkerställer kontinuerlig strömförsörjning av kritiska laster genom omkoppling av matningsströmskenor från deras normala inmatare till en reservinmatare och vice versa. Det behövs i hjälpkraftsystem för kraftstationer och industriella anläggningar. Lösningen är lätt att kombinera med befintliga skyddsanordningar och brytare – oberoende av tillverkare – och kan användas i både låg-, mellan- och högspänningsnät. Flexibel integration i befintliga kraftmatningssystem ger snabb installation och idrifttagning eftersom ingenting behöver ändras i de befintliga skyddsanordningarna.

Den nya överföringen av typen bryt före tillslag gör SUE 3000 till en perfekt efterinstallationslösning för ABB:s äldre HBT-system baserade på REC 316. Den säkerställer att huvudinmatarens brytare öppnas innan den skickar ett tillslagskommando till reservinmatarens brytare. Känsliga motorer och annan utrustning som är ansluten till spänningssystemet kan fortsätta att köra, vilket ökar driftsäkerheten.

ABB har över 50 års erfarenhet av höghastighetsöverföringar i kraftgenerering, avsaltning, olja och gas, glas- och aluminiumtillverkning samt infrastrukturprojekt. En SUE 3000 kan hantera upp till tre brytare och är en mycket kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionella reservsystem. Investeringen kan vara återbetald redan efter den första överföringen.

Läs mer:

SUE 3000

Select region / language