ABB zveřejnila svůj první integrovaný report

ABB zveřejnila svůj první integrovaný report

Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kotování na burze SIX Swiss Exchange

  • Report obsahuje finanční výsledky spolu s výsledky ABB v oblasti udržitelnosti za rok 2022
  • Nové střednědobé cíle udržitelnosti pro rok 2025 pro emise ve vlastních provozech a u dodavatelů
  • Snížení vlastních emisí skleníkových plynů o 65 % od roku 2019

Společnost ABB minulý týden zveřejnila svůj první integrovaný report, který dokládá pokrok v naplňování strategie společnosti a ukazuje, jak ABB s využitím svého holistického přístupu vytváří hodnotu pro zainteresované strany v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Uvedený report je primárním reportem ABB na úrovni skupiny a je určen širokému okruhu zainteresovaných stran. Integruje nejdůležitější informace o společnosti a její strategii, podnikání, řízení i finanční výkonnosti a udržitelnosti. Kromě tohoto reportu ABB zveřejnila i soubor výročních zpráv ABB za rok 2022, který zahrnuje finanční výsledky, zprávu o správě a řízení společnosti, o odměňování, o udržitelném rozvoji a také formulář 20-F, který byl podán Komisi pro cenné papíry Spojených států amerických.

„Jsem rád, že mohu představit první integrovaný report společnosti ABB, který ukazuje, jakým způsobem zajišťujeme naši výkonnost a vytváříme hodnoty pro zúčastněné strany. Dokládá rovněž, jak do sebe jednotlivé části naší globální společnosti zapadají, a jak jí toto uspořádání umožňuje dosahovat lepších finančních výsledků a současně se podílet na vytváření udržitelnější společnosti," uvedl předseda představenstva ABB Peter Voser. „Report také poskytuje přehled o vnějším prostředí, ve kterém působíme, a o tom, jak hodláme plnit naše cíle v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Nechybí v něm  ani výsledky za uplynulý rok – právě na tyto úspěchy jsem nejvíce hrdý a věřím ve schopnost našeho týmu splnit naše ambiciózní finanční cíle a cíle v oblasti udržitelnosti i v následujících letech."

Stanovili jsme nové střednědobé cíle udržitelnosti do roku 2025 se záměrem zvyšovat odpovědnost za vyvíjenou činnost.

Od listopadu 2020, kdy ABB začala realizovat svou strategii udržitelnosti do roku 2030, se společnosti daří dosahovat trvalého pokroku při plnění svých cílů, kterými jsou podpora vytváření nízkouhlíkové společnosti, zachování zdrojů, podpora sociálního pokroku a vytvoření kultury integrity a transparentnosti v rámci rozšířeného hodnotového řetězce.

Generální ředitel ABB Björn Rosengren k tomu uvedl: „Na pozadí roku zasaženého krizí a jejích negativních dopadů na společnost je zřejmé, že cíl společnosti ABB - umožnit udržitelnější a zdrojově efektivnější budoucnost díky našemu vedoucímu postavení v oblasti technologií pro elektrotechniku a automatizaci - je aktuálnější než kdy jindy, zejména pokud jde o boj proti změně klimatu."

V zájmu zvýšení odpovědnosti dnes společnost ABB zveřejnila nové střednědobé cíle pro rok 2025, zakotvené do strategie udržitelnosti v rámci pilíře zaměřeného na podporu nízkouhlíkové společnosti. Mezi tyto cíle patří např:

  • Snížit vlastní emise CO2e (přímé emise a nepřímé emise z energie) nejméně o 70 finálních procent.
  • Spolupracovat s hlavními přímými dodavateli klíčových komponent 1(Tier 1) na snížení jejich emisí CO2e o 20 procent.
  • Dosahovat trvalého pokroku při realizaci cílů udržitelnosti stanovených ve strategii do roku 2030

V roce 2022 ABB snížila emise skleníkových plynů ve vlastním provozu o 42 procent, od roku 2019 pak společnost snížila celkové emise o ~65 procent. Kromě toho pomohla svým zákazníkům snížit nebo zcela eliminovat emise skleníkových plynů pomocí špičkových technologií ABB v oblasti elektrotechniky a automatizace.

Společnost ABB rovněž pokračovala v realizaci cílů stanovených v dalších třech pilířích strategie. V roce 2022 podpořila svůj přístup k oběhovému hospodářství definováním jasných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro každou fázi životního cyklu výrobku, od návrhu až po ukončení životnosti. Jednou z důležitých iniciativ bylo zavedení značky EcoSolutions™, která umožňuje úplnou transparentnost hodnoty oběhového hospodářství a dopadu výrobku na životní prostředí, ověřenou třetí stranou.

Pokud jde o pokrok v sociální oblasti, společnost ABB zlepšila bezpečnost na pracovišti, když meziročně snížila četnost úrazů způsobujících časové ztráty (LTIFR) o 29 procent. Společnost také zvýšila genderovou diverzitu ve vrcholovém managementu s meziročním nárůstem podílu žen ve vrcholovém managementu z 16,3 procenta na 17,8 procenta a také zdokonalila svůj proces náležité péče v oblasti lidských práv. Kromě toho společnost ABB dosáhla značného pokroku při plnění svého cíle do roku 2030, když zavedla komplexní přístup využívající analýzu rizik, kterým si zajišťuje trvale vysoký standard integrity v celé organizaci.

Report dodržuje mezinárodně uznávané standardy a rámce

Integrovaný report ABB je založen na zásadách Mezinárodního rámce pro integrovaný reporting (International Integrated Reporting Framework), účetní závěrka je sestavena v souladu s US GAAP. Informace o udržitelném rozvoji jsou poskytovány v souladu se standardy iniciativy Global reporting initiative (GRI) a zahrnují také standardy Rady pro udržitelné účetnictví SASB, doporučení Pracovní skupiny pro klimatické finanční výkaznictví TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), taxonomii EU a 10 principů iniciativy OSN Global Compact.

Kompletní soubor ročních zpráv včetně integrované zprávy a zprávy o udržitelném rozvoji je k dispozici a ke stažení zde.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com

1 Dodavatelé pokrývající 70 procent ročních výdajů společnosti ABB na nákupy.

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp