Český dodavatel energií se spojil s ABB, aby projektem v kladenské teplárně prokázal hodnotu digitalizace

Český dodavatel energií se spojil s ABB, aby projektem v kladenské teplárně prokázal hodnotu digitalizace

Software ABB Ability™ AssetInsight™ bude sledovat stav rotačních zařízení v Teplárně Kladno s cílem snížit náklady na údržbu, zvýšit dostupnost a zároveň vhodně reagovat na měnící se demografickou strukturu pracovních sil. 

Teplárna Kladno s.r.o., dceřiná společnost energetické společnosti Sev.en Group působící v České republice, patří k významným producentům tepelné a elektrické energie a dodává teplo a elektřinu kladenským domácnostem a průmyslovým společnostem. V září 2022 si společnost vybrala společnost ABB a pověřila ji, aby v teplárně v Kladně, instalovala software Ability™ AssetInsight™ a chytré senzory ABB Ability™.   Teplárna poskytuje v rámci energetické sítě nezbytné podpůrné služby, a zajišťuje tak stabilitu české energetické sítě. Současně je využívána během výpadků dodávek jako záložní zdroj energie pro pražskou metropolitní oblast.  

„Důvodem, proč jsme vybrali společnost ABB, je naše dlouhodobá úspěšná spolupráce. Chceme na ni v tomto projektu navázat a společně s ABB realizovat projekt digitalizace programu Asset Performance Management (APM), který využíváme v kladenském závodě," uvedl Milan Slapnička, manažer správy majetku společnosti Teplárna Kladno. „Odborné znalosti společnosti ABB v oblasti průmyslových řešení ve spojení s integrovanými digitálními řešeními, jako je APM, nám umožní optimalizovat provoz závodu a snížit prostoje." 
center

Detailnější přehled o vybavení závodu  

Společnost ABB podepsala smlouvu o projektu v září 2022 a realizační fázi dokončila v dubnu 2023. „Během několika posledních měsíců jsme nejen úspěšně vybudovali infrastrukturu potřebnou pro monitorování stavu, ale také ji uvedli do provozu s tím, že poběží po dobu jednoho roku," uvedl Radek Cabejšek, obchodní manažer pro Českou republiku ve společnosti ABB. 

Základním prvkem řešení je software ABB Ability™ AssetInsight™ a chytré senzory ABB Ability™ pro rotační zařízení napojené na bezdrátovou síť (Bluetooth). Řešení poskytuje přehled o stavu rotačních zařízení na uživatelsky přívětivém ovládacím panelu a proaktivně upozorňuje na případné zhoršení jejich stavu. Koncový uživatel může jak získat detailní informace o jakémkoliv zařízení, ať už se jedná o nízkonapěťové motory, odstředivá čerpadla, radiální dmychadla, tak provést podrobnou analýzu a v případě nepříznivého technického stavu přijmout opatření. 

„Se zákazníkem jsme spolupracovali již v rané fázi a navrhli jsme propojit software ABB AssetInsight™ s naším informačním systémem Symphony® Plus Historian. Toto spojení umožní Teplárně Kladno s.r.o. co nejlépe využít technologie ABB, které jsou již v jejich závodě nainstalovány," dodal Radek Cabejšek. 

Kombinace softwaru ABB AssetInsight™ a již instalovaného informačního systému Symphony® Plus Historian poskytne kompletní přehled o stavu zařízení elektrárny a umožní optimalizaci jejího provozu, přičemž současně zajistí nižší náklady na údržbu a omezí neplánované prostoje. 

Zaručené výhody digitální integrace 

V době, kdy se provozovatelé potýkají s výraznou demografickou změnou pracovních sil, bude ABB AssetInsight™ hrát velmi důležitou roli a zákazníkům bude poskytovat v rámci vzdáleného monitoringu informace o všech sledovaných zařízeních a rozklíčovaná data umožňující spolehlivý provoz. 

Kromě toho je systém schopen vizualizovat analyticky zpracovaná data na uživatelsky přívětivých panelech a obrazovkách, a umožní tak technikům v předstihu odhalit poruchu zařízení, analyzovat skupiny zařízení a řešit nestandardní situace a stavy. V neposlední řadě systém umožní plnou integraci se stávajícími zákaznickými informačními systémy a plánování servisu, včetně výměny zařízení. 

„Jsme rádi, že můžeme být partnerem Teplárny Kladno s.r.o. a že ji můžeme podpořit na její cestě k digitalizaci jako důvěryhodný partner na poli digitalizace,“ doplnil na závěr Radek Cabejšek. 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp