Výsledky ABB za první čtvrtletí roku 2024

Výsledky ABB za první čtvrtletí roku 2024

Pozitivní poměr přijatých objednávek a tržeb, rekordně vysoká marže a robustní peněžní tok.

Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kótování na burze SIX Swiss Exchange 

  • Přijaté objednávky v hodnotě 8,974 miliardy USD, -5 %; srovnatelné vyjádření1 -4 % 
  • Tržby 7,870 mld. USD, +0 %; srovnatelné vyjádření +2 % 
  • Výnosy z provozní činnosti 1, 217 miliardy USD; marže 15,5 % 
  • Provozní zisk EBITA1 1, 417 miliardy USD; marže1 17,9 % 
  • Provozní zisk na akcii 0,49 USD; -12 %2 
  • Peněžní tok z provozní činnosti 726 milionů USD; + 157 % 
FINANČNÍ UKAZATELE 
(V mil USD, pokud není uvedeno jinak)
ZMĚNA
Q1 2024 Q1 2023 USD Srovnatelné
vyjádření1
Přijaté objednávky 8 974 9 450 -5 % -4 %
Tržby 7 870 7 859 0 % 2 %
Hrubý provozní zisk 2 935 2 716 8 %
     Vyjádřený jako % tržeb 37,3 % 34,6 % +2,7 bodů
Zisk (ztráta) z provozní činnosti 1 217 1 198 2 %
Provozní zisk EBITA1 1 417 1 277 11 % 11 %3
     Vyjádřený jako % provozních tržeb1 17,9 % 16,3 % +1,6 body
Zisk (ztráta) z pravidelné činnosti, bez daně 914 1 065 -14 %
Čistý zisk připsatelný ABB 905 1 036 -13 %
Provozní zisk na akcii (USD) 0,49 0,56 -12 %2
Peněžní toky (cash flow) z provozních činností 726 282 157 %
Volné peněžní toky1 551 162 240 %

1      Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v přiloženém dokumentu Q1 2022 Financial information.
2      Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot.
3      Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

I v porovnání se skvělými výsledky minulého roku ukázal náš výkon během prvního čtvrtletí, že rok 2024 začal dobře – s vyšším než očekávaným objemem objednávek, rekordně vysokou marží a vynikajícími peněžními toky. To nás opravňuje k tomu, abychom očekávali mírně vyšší marži pro rok 2024.

Björn Rosengren, generální ředitel

Shrnutí generálního ředitele

Podívám-li se na výsledky prvního čtvrtletí roku 2024, vidím zejména lepší než očekávaný objem přijatých objednávek ve výši 9 miliard USD, pozitivní poměr přijatých a vyřízených objednávek (1,14) a rekordně vysokou provozní marži EBITA, stejně jako volné peněžní toky (cash flow) ve výši 551 milionů USD – to vše ukazuje, že jsme v prvním čtvrtletí podali opravdu velmi dobrý výkon. Zveřejnili jsme také zprávu o udržitelnosti a jedním ze stěžejních bodů v ní bylo snížení emisí skleníkových plynů (GHG), což považujeme za jednu z hlavních hodnotových nabídek pro naše zákazníky. Díky produktům prodaným v roce 2023 jsme našim zákazníkům umožnili nevyprodukovat 74 megatun CO2e (počítáno včetně celé doby životnosti výrobků).  V současné době dosahuje tento objem 139 megatun, což znamená, že jsme na dobré cestě k tomu, aby naše výrobky prodané v období let 2022-2030 po celou dobu svého životního cyklu pomohly zákazníkům snížit produkci emisí  CO2e o 600 megatun.

Podle očekávání došlo oproti loňskému rekordnímu roku k menšímu poklesu objemu objednávek – činil  5 % (ve srovnatelném vyjádření 4 %). V rámci celého uplynulého čtvrtletí lze vidět pokračující vysokou aktivitu zákazníků v oblasti projektů a systémů, povzbuzující je rovněž i pozitivní vývoj zakázek v obchodních jednotkách s krátkým cyklem působících v oblasti Elektrotechnika. Ačkoli tedy celkový objem zakázek ABB v prvním čtvrtletí poklesl, jeho vývoj mi dodává větší jistotu ohledně roku 2024, než jakou jsem pociťoval na počátku roku.

Působivý byl nový rekordní počet objednávek zaznamenaný v oblastech Elektrotechnika a Pohony. V oblasti Procesní automatizace sice objem objednávek poklesl z rekordních srovnatelných hodnot, nicméně zůstal poměrně konzistentní se silnými čtvrtletními úrovněmi z poslední doby. Na začátku letošního roku jsme čtvrté čtvrtletí označili za období, kdy dojde k poklesu objemu zakázek v oblasti Robotika a Automatizace. Tato předpověď se naplnila, stejně tak se ale naplnilo naše očekávání, že se následně počet zakázek zvýší. V meziročním srovnání však objem zakázek prudce poklesl v důsledku toho, že zákazníci normalizovali strukturu objednávek.

Tržby zůstaly na stabilní úrovni (nárůst o 2 %), přičemž srovnatelný růst byl podpořen rovným dílem cenou a objemem. Potěšilo mě pozitivní zlepšení hrubé marže o 270 bazických bodů na 37,3 %, podpořené pozitivním vývojem ve všech oblastech podnikání. Efektivnější realizace mírně vyšších objemů a cen přispěla ke zvýšení provozní marže EBITA o 160 bazických bodů na novou rekordní hodnotu 17,9 %. Považuji to za dobré znamení a důkaz toho, že ABB si zachovává možnost dále růst a že máme šanci dosáhnout střednědobého zlepšení v rámci nového vyššího cílového rozpětí marží oznámeného v listopadu.

Silné peněžní toky na začátku roku ukazují, že v této oblasti můžeme očekávat celoročně dobrý výkon, přinejmenším na podobné úrovni jako v loňském roce. Využití hotovosti k rozšíření know-how i působnosti prostřednictvím akvizic je důležitou cestou k vytváření dlouhodobé hodnoty pro akcionáře. Potěšující je ohlášená akvizice společnosti SEAM, díky níž získá divize Electrification Service do svého portfolia také správu energetických aktiv a poradenské služby pro klienty působící na trzích průmyslových a komerčních budov. Určili jsme si dobré cíle, včetně některých transakcí, které jsou o něco větší než většina nedávno oznámených. Program zpětného odkupu akcií je nástrojem, který používáme k distribuci zbytkové přebytečné hotovosti. Prvního dubna jsme zahájili další ročník tohoto programu s objemem až 1 miliardy USD. Rozsah programu odpovídá loňskému, i když časový rámec jeho realizace je kratší, neboť potrvá pouze do konce ledna 2025, aby se časově shodoval s oznámením výsledků za 4. čtvrtletí 2024 a návrhem dividendy za rok 2024.

V průběhu čtvrtletí jsme vám rovněž oznámili mé rozhodnutí opustit pozici generálního ředitele ABB. Budu ji plně zastávat až do konce července, poté se vedení společnosti ujme Morten Wierod a já mu budu v roli poradce pomáhat, aby jeho nástup do funkce byl co nejhladší. Jsem rád, že se Morten k tomuto kroku odhodlal, a jsem přesvědčen, že pod jeho vedením se nám podaří ještě výrazněji zakomponovat provozní model ABB Way do způsobu, jak pracujeme.

Společnost ABB opouští Tarak Mehta. I když je nám líto, že odchází, chci mu poblahopřát a popřát úspěch v jeho novém působišti mimo ABB. Tarak přispěl k úspěchu naší společnosti opravdu mimořádným způsobem a já mu přeji na jeho nové cestě vše nejlepší. V současné době se vybírají noví vedoucí pracovníci pro oblast Elektrotechnika a Pohony a Morten se těší, že až se v srpnu ujme své funkce, bude mít k dispozici kompletní tým.

<b>Björn Rosengren</b>, generální ředitel
Björn Rosengren, generální ředitel
center

Výhled do budoucna

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 předpokládáme meziroční růst srovnatelných tržeb v jednotkách procent a provozní marže EBITA by měla být mírně vyšší než v prvním čtvrtletí roku 2024.

V celoročním výhledu očekáváme pozitivní poměr přijatých a vyřízených objednávek, meziroční růst srovnatelných tržeb  kolem 5 % a provozní marži EBITA přibližně 18 %.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými více než 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp