Iniciativa Science Based Targets (SBTi) schválila emisní cíle společnosti ABB  jako vědecky podložené

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) schválila emisní cíle společnosti ABB jako vědecky podložené

  • V souladu se standardem SBTi Net-Zero si společnost ABB stanovila cíl nulových čistých emisí do roku 2050. 
  • Ověření SBTi potvrzuje, že cíle ABB v oblasti emisí CO2e jsou vědecky podložené a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu a s Pařížskou dohodou. 

V rámci své snahy podporovat rozvoj nízkouhlíkové společnosti předložila společnost ABB iniciativě SBTi aktualizované cíle v oblasti emisí kategorie 1, 2 a 3 pro roky 2030 a 2050. Schválení cílů ABB ze strany SBTi potvrzuje, že přístup ABB je vědecky podložený v souladu s Pařížskou dohodou. 

SBTi schválila následující cíle ABB:  

Krátkodobé cíle

  • Snížení absolutních emisí CO2e kategorie 1 a 2 o 80 % do roku 2030 ve srovnání s výchozím rokem 2019. 
  • Snížení absolutních nepřímých emisí kategorie 3 o 25 % do roku 2030 oproti výchozímu roku 2022. 

Dlouhodobé cíle

  • Snížení emisí CO2e kategorie 1 a 2 o 100 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2019. 
  • Snížení absolutních emisí kategorie 3 o 90 % do roku 2050 oproti výchozímu roku 2022. 
  • Dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci do roku 2050. 

Anke Hampelová, Group Head of Sustainability ABB, uvedla: „Jako technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace je ABB hlavní hybnou silou urychlování energetické transformace. Zavázali jsme se snížit emise kategorie 1 a 2 o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050 a již jsme dosáhli snížení o 76 % oproti výchozímu roku 2019. V souvislosti s našimi novými cíli v oblasti emisí kategorie 3 zvýšíme naši angažovanost u partnerů v hodnotovém řetězci v oblasti dekarbonizace a zároveň budeme našim zákazníkům poskytovat produkty a řešení, která jim umožní rozšířit obnovitelné zdroje energie, zvýšit energetickou účinnost, elektrifikovat procesy a snížit emise. Potvrzení našich aktualizovaných cílů iniciativou Science-Based Targets dokazuje, že naše ambice a metodika jsou v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu." 

Chcete-li se dozvědět více o strategii a výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti, můžete si prohlédnout a stáhnout integrované zprávy a zprávy o udržitelnosti společnosti ABB do roku 2023 na adrese: go.abb/reports

SBTi Net-Zero je jediným světovým standardem pro dosahování nulových čistých emisí v souladu s vědeckými poznatky o klimatu. Poskytuje vodítko a nástroje, které společnosti potřebují ke stanovení vědecky podložených cílů. 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp