ABB zařazena mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

Organizace Corporate Knights sestavila seznam 100 společností celého světa, u nichž oceňuje transparentnost a udržitelnost.

Mezinárodní společnost Corporate Knights, zabývající se mediálními, výzkumnými a finančními informacemi, zařadila ABB na seznam nejudržitelnějších společností světa. Letošní 33. příčka navíc znamená pro ABB významný posun nahoru v porovnání s výsledky z loňského roku.

Stovka globálních společností představuje v celosvětovém měřítku horní jedno procento v oblasti udržitelnosti. Při přípravě žebříčku organizace Corporate Knights transparentně analyzovala a porovnala více než 8000 světových společností.

K analýze a porovnání využívala sadu 24 klíčových ukazatelů výkonu, mezi něž patří např. hospodaření se zdroji, řízení lidských zdrojů, finanční řízení, čisté výnosy a investice, či vztahy s dodavateli. Každý z těchto ukazatelů měl stanovenu určitou váhu odrážející jeho dopad na průmyslové odvětví.

„Společnost ABB je velmi hrdá na to, že byla zařazena mezi 100 nejudržitelnějších společností na světě. Udržitelnost je klíčovou součástí naší společností a také hodnotou, kterou vytváříme pro všechny zainteresované strany. Naše nedávno představená Strategie udržitelnosti do roku 2030, vycházející z našeho dlouholetého úsilí o udržitelné a zodpovědné podnikání, představuje novou úroveň našich ambicí v této oblasti. Chceme jít ostatním příkladem a dosáhnout výrazných změn jak v celém hodnotovém řetězci, tak ve společnosti. Zavázali jsme se, že do roku 2030 dosáhneme uhlíkové neutrality, tedy nulových emisí uhlíku, a naše přední technologie vyvíjíme tak, aby umožňovaly našim zákazníkům snižovat jejich emise a chránit zdroje,“ uvedl Theodor Swedjemark, člen výkonného výboru ABB Group odpovědný za oblast Udržitelnosti.

V souladu se Strategií udržitelnosti do roku 2030, kterou ABB představilo v listopadu 2020, se společnost aktivně zapojuje do vytváření nízkouhlíkové společnosti a také spolupracuje se svými zákazníky a dodavateli na implementaci udržitelných postupů v celém svém hodnotovém řetězci i životním cyklu výrobků a řešení. Současně s tím ABB společně se svými dodavateli trvale podporuje společenský pokrok ve všech oblastech, v nichž působí.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp