ABB:n Porvoon tehdas onnistui yhteistyökumppaniensa avulla kemiallisesti kierrättämään tuotannon muovisivuvirtoja

ABB:n Porvoon tehdas onnistui yhteistyökumppaniensa avulla kemiallisesti kierrättämään tuotannon muovisivuvirtoja

  • ABB:n Porvoon tehtaalla kierrätetään tuotantoprosessien sivuvirtana syntyviä muoveja
  • Uudet teknologiat vähentävät sekajätteen määrää noin 50 % ja kierrätysaste paranee noin 20 %
  • Henkilöstön koulutus ja yhteistyökumppanuus edistävät tehtaan matkaa kohti kiertotaloutta

ABB:n Porvoon tehdas on sähköasennustuotteita ja -tarvikkeita valmistava tehdas. Tuotteita valmistetaan erilaisissa ruiskuvaluprosesseissa ja näiden prosessien aikana, esimerkiksi värinvaihdon yhteydessä syntyy muovia, jota ei voida käyttää lopputuotteessa.

Tehdas aloitti vuoden 2023 alussa yhteistyön WasteWise Group Oy:n ja Verdis Oy:n (ent. Urbaser Oy) kanssa. Tarkoituksena on pyrolyysiteknologian avulla hyödyntää tuotantoprosessien sivuvirtana syntyviä muoveja, jotka ovat vaikeasti kierrätettäviä perinteisin mekaanisin menetelmin. Tämän uuden prosessin myötä tehdas lajittelee ja kerää pyrolyysiprosessiin soveltuvien muovien sivuvirrat erikseen muusta jätteestä. Näin tehtaan sekajätteen määrä pienenee ja kierrätysaste paranee. Lajittelun, henkilökunnan sitoutuneisuuden ja yhteistyökumppaneiden avulla tämä muovi päätyy nyt takaisin öljytuotteen muodossa muoviteollisuuden käyttöön. Kierrätysprosessi säästää polypropeenia 16 lepän keskimääräisen painon verran vuodessa.

Uudet teknologiat ja niihin liittyvien prosessien jalkauttaminen tehtaan toimintaan vaatii tiivistä yhteistyötä ja luottamusta yhteistyökumppanien välillä. Projektissa yhteistyökumppaneina ovat jätehuoltoyhtiö Verdis Oy, joka vastaa kuljetuksesta ja jäteraportin ylläpidosta ja WasteWise Group Oy, joka palauttaa pyrolyysiprosessin avulla nesteytetyn muovin öljyjalostamolle ja sitä kautta takaisin muoviteollisuuteen, jolloin puhutaan muovin kemiallisesta kierrätyksestä.

”Verdis Oy on tehnyt pitkään yhteistyötä ABB:n Porvoon tehtaan kanssa kierrätyksen edistämiseksi. On erittäin hienoa, että ABB on löytänyt toimijan, joka mahdollistaa muovien kierrätyksen takaisin muoviteollisuuden käyttöön. On ilo olla tässä mukana logistiikan joustavana toimijana,” iloitsee Verdis Oy:n suurasiakaspäällikkö Tero Tykkyläinen.

OECD:n muoviraportti (https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en) kertoo, että vain 6 % globaalista vuotuisesta muovintuotannosta perustuu kierrätettyyn materiaaliin. Pääasiallinen muovituotannon raaka-aine on edelleen fossiilisen polttoainejalostuksen sivutuotteena syntyvä naftaöljy. ”Irtaantuessamme fossiilisista polttoaineista tulee myös alati kasvavan muovin tuotannon perustua jatkossa muuhun kuin fossiiliseen raaka-aineeseen. Muoviteollisuus tarvitsee siis myös vihreän siirtymän, mikä on mahdollista vain, mikäli muovijätteen erilliskeräily tehostuu ja muovijätteen kierrätykseen tulee mekaanisen kierrätyksen rinnalle uusia teknologioita, kuten kemiallinen kierrätys,” kertoo WasteWise Group Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi.

WasteWisen tavoitteena on nimenomaan edistää muovituotannon vihreää siirtymää. ”Kehittämämme pyrolyysiteknologia tuo muovintuotannon arvoketjuun puuttuvan palasen, jonka avulla kyetään kasvattamaan kierrätetyn muoviraaka-aineen osuutta tuotannossa ja samalla leikkaamaan merkittävästi muovituotannon hiilijalanjälkeä. WasteWisella keskitymme juuri sellaisten muovijätteiden prosessointiin, joita ei voida ohjata mekaaniseen kierrätykseen. Tästä ABB:n sivuvirran onnistunut ohjaaminen pois poltosta kemialliseen kierrätykseen on tärkeä esimerkki,” toteaa Kaisa Suvilampi.

Jotta tuotannon jätesivuvirrat voidaan kemiallisen kierrätyksen avulla saada takaisin muoviteollisuuden raaka-aineeksi, tulee varmistaa jätteen laatu esimerkiksi tuotteeseen lisättyjen lisäaineiden osalta. Tällä hetkellä ABB:n Porvoon tehtaalla on saatu onnistuneesti kemialliseen kierrätykseen yksi muovilaatu. Työtä tehdään jatkuvasti sen eteen, että tehdas voisi jatkossa kierrättää tavalla tai toisella kaikki muovilaadut. WasteWise Group Oy tukee tätä hanketta kehittämällä pyrolyysiprosessiaan siten, että useimmat teollisen tuotannon sivutuotteena syntyvät muovijätteet voidaan kierrättää kemiallisesti. WasteWise Group Oy on ISCC Plus -sertifioitu toimija. ISCC Plus on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti, joka edellyttää koko arvoketjun sitoutumista jäljitettävyyteen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

  ”Päädyimme tuotannon prosessien sivuvirtana syntyvien muovien kemialliseen kierrätykseen, koska mekaanisesta kierrätyksestä ei löytynyt tarpeisiimme sopivaa ratkaisua. Olimme erittäin tyytyväisiä löydettyämme yhteistyökumppaniksi WasteWise Group:in, joka pystyy tarjoamaan meille kierrätysvaihtoehdon muovien energiahyödyntämisen sijaan,” kertoo ympäristöasiantuntija Mia Astikainen, ABB:n Wiring Accessories -liiketoimintayksiköstä.

”Tehtaalla on tehty jo vuosien ajan investointeja, jotta tuotteita voidaan valmistaa ns. nettonolla-tehtaassa. Pyrkimyksenä on nyt ja jatkossa rohkeasti etsiä uusia teknologioita, jotta pääsemme askel kerrallaan kohti kiertotaloutta ja vähähiilisempää yhteiskuntaa.  Meille on erittäin tärkeää huolehtia omalta osaltamme siitä, että materiaalit pysyvät kierrossa, hiilijalanjälkemme pienenee ja luonnonvaroja suojellaan mahdollisimman tehokkaasti. Tulemme jatkamaan tätä työtä edelleen,” toteaa Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen, ABB:n Wiring Accessories -liiketoimintayksikön johtaja.

1 https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en

ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 140 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n yli 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita. www.abb.com 

ABB Electrification on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka mahdollistaa sähkön tehokkaan ja luotettavan käytön sähkön lähteestä pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme 100 eri maassa tekevät yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ratkaistakseen maailman suurimmat haasteet sähkönjakelun ja energianhallinnan alalla. Autamme yrityksiä, teollisuutta ja kuluttajia käyttämään laitoksiaan ja kotejaan tehokkaasti ja luotettavasti. Energiamurroksen kiihtyessä me sähköistämme maailmaa turvallisella, älykkäällä ja kestävällä tavalla. go.abb/electrification 

Wastewise Group Oy on yksityisessä omistuksessa oleva kiertotalousyritys, joka tarjoaa uuden innovatiivisen kierrätysratkaisun muoviteollisuuden haasteellisille jätevirroille. Autamme siis muoviteollisuutta siirtymässä fossiilitaloudesta kiertotalouteen! Yhtiön toiminnan keskiössä on yrityksen kehittämää pyrolyysiteknologiaa edustava tuotantolaitos, jota täydentää tytäryhtiö Wastewise Oy:n mekaaninen esikäsittelylaitos. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Nokialla, Eco Industrial Parkissa (https://eco3fi/). www.wastewise.fi

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp