Kysynnän kasvaessa sähköautojen akkujen maailmanlaajuista tuotantoa pitää lisätä merkittävästi

ABB:n rahoittamassa raportissa ennustetaan, etteivät suunnitellut 80 uutta jättimäistä sähköautojen akkutehdasta riitä tyydyttämään akkujen kysyntää. Raportissa korostetaan automaation merkitystä kysyntään vastaamisessa ja ennustetaan sähköautojen myynnin ylittävän polttomoottoriautojen myynnin vuonna 2036.

ABB Robotics ‑liiketoiminnan rahoittamassa ja Ultima Median älyautoyksikön laatimassa raportissa sähköautojen akkujen toimitusketjuanalyysista arvioidaan, että sähköautojen kysynnän kasvaessa niiden akkujen mahdollinen tuotantovaje uhkaa vakavasti sähkön käyttöä ajoneuvojen puhtaana voimanlähteenä. Näin on siitä huolimatta, että suunnitteilla on maailmanlaajuisesti 80 uutta jättimäistä akkutehdasta. Täyssähköautojen myynnin arvioidaan ylittävän polttomoottoriautojen myynnin vuonna 2036.

Raportissa todetaan, että tällä hetkellä Aasia on johtava sähköautojen akkujen valmistaja, mutta Eurooppa valtaa tuntuvasti alaa muutaman seuraavan vuoden aikana. Myös yhdysvaltalaiset valmistajat aikovat kasvattaa kapasiteettiaan.

”Automaatiolla on keskeinen rooli, kun halutaan parantaa akkutuotannon turvallisuutta, laatua ja jäljitettävyyttä ja toimittaa akkuja kustannustehokkaasti. Sähköautojen yleistyminen riippuu olennaisesti siitä”, sanoo ABB Robotics Auto Tier 1 ‑liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Tanja Vainio. ”Tuotantoa pitää saada nopeammaksi ja joustavammaksi, jos halutaan kasvattaa sähköautojen akkujen tuotantomääriä. Koska tuotantoarkkitehtuurimme perustuu soluihin, valmistajat pystyvät validoimaan nopeasti tietyn solumallin ja ottamaan maailmanlaajuisesti käyttöön tuotantosoluja, joilla on yhtenäiset laatu-, turvallisuus- ja tuotantostandardit. Solujen kapasiteetin mukauttaminen onnistuu joustavasti ja reaaliaikaisesti, jolloin kapasiteetin voi skaalata kysyntään.” 

Raportin laatineiden tutkijoiden mukaan on tärkeää, että akustot valmistetaan lähellä auton kokoonpanotehdasta tai itse tehtaassa.

center

”Akustot kannattaa valmistaa lähellä, koska lyhyemmät kuljetusmatkat ovat hyvä asia kestävyysnäkökulmasta ja lisäävät joustavuutta. Solutuotanto on helposti integroitavissa olemassa oleviin tuotantolinjoihin. Jos kysyntä vaihtelee, tuotannon saa nopeasti skaalattua sopivaksi lisäämällä tai poistamalla soluja. Suunnittelemme robottimme niin, että niiden käyttötarkoitusta voi vaihtaa tarpeen mukaan. Tämä lisää joustavuutta ja tukee kestävyystavoitteitamme, koska saamme maksimoitua jokaisen robotin iän”, Vainio lisää.

”Uskomme, että kehittämämme luotettava akkujen toimitusketju antaa OEM-valmistajille selkeän kilpailuedun ja auttaa maksimoimaan tuotannon joustavuuden niin akustojen sisäisessä kuin ulkoistetussakin tuotannossa. Tämä puolestaan pienentää kustannuksia ja parantaa tuottavuutta”, Vainio lisää.

Korkea hinta haittaa yhä enemmän sähköautojen markkinoiden kasvua, ja siksi koko ala on keskittynyt autojen valmistuskustannusten pienentämiseen. Akut muodostavat jopa kolmanneksen auton kustannuksista, joten ABB on keskittynyt parantamaan akkuvalmistuksen tuottavuutta.

”Akkukennojen kokoaminen suoraan akustoiksi on yhä tärkeämpää, kun halutaan parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia”, Vainio toteaa lopuksi. ”ABB tekee yhteistyötä monen eri valmistajan kanssa. Järjestelmiensä ja tietämyksensä avulla se auttaa niitä parantamaan tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta sekä pienentämään valmiiden akustojen kustannuksia automatisoimalla akustojen kokoonpanoa – mikä on ratkaisevaa sähköautojen kustannus- ja käyttöönottotavoitteiden saavuttamisessa.”

Sähköautojen akkujen toimitusketjuanalyysia käsittelevässä raportissa tarkastellaan sähköautojen akkutuotannon nykytilaa ja tulevaisuutta keskittyen raaka-ainelähteisiin, käytettävissä oleviin teknologioihin, kysyntäanalyysiin ja mahdollisiin riskeihin.

Lataa raportti ja lue lisää täältä

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp