Sähkön ja automaation symbioosi – ABB:n älykäs sähköistyksen hallintajärjestelmä optimoi teollisuuden energiavirrat

Yhdistetyllä sähkö- ja automaatiojärjestelmällä voidaan kehittää kaikkea aina vianmäärityksestä tehokkuuteen. Samalla saadaan kattava kokonaiskuva, minkä Boliden katsoo olevan hyödyksi Aitikin kaivoksellaan.

Teollisuuden sähkölaitoksista vastaavilla on nykyään selkeitä haasteita hoidettavinaan. Ensinnäkin työntekijöiden ja laitteiston turvallisuudesta ei voida tinkiä. Toinen tärkeä asia on luoda optimaaliset olosuhteet käytettävyydelle ja estää tuotantohäiriöt. Virheitä voi tapahtua kuitenkin jossain vaiheessa, joten operaattoreiden on oltava valmiita nopeaan ja turvalliseen vianmääritykseen. Keskeisenä haasteena on myös varmistaa paras mahdollinen tehokkuus kaikessa liiketoiminnassa. Tavoitteena on energiavirtojen täydellinen hallinta ja optimointi prosessin jokaisessa vaiheessa.

ABB:n älykkään sähköverkon hallintajärjestelmä antaa Bolidenin henkilöstölle kattavan kokonaiskuvan. Ratkaisu otettiin käyttöön Aitikin kaivoksella vuonna 2017.
ABB:n älykkään sähköverkon hallintajärjestelmä antaa Bolidenin henkilöstölle kattavan kokonaiskuvan. Ratkaisu otettiin käyttöön Aitikin kaivoksella vuonna 2017.

Integroitu ratkaisu

ABB on kehittänyt sähköjärjestelmän hallintaan ja valvontaan Smart Power -sähköistyksen hallintajärjestelmän, johon on integroitu myös hajautettu ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmä (DCS). Tämä on suuri edistysaskel toiminnallisuuden ja vaihtoehtojen suhteen, sillä kaikki on kytketty samaan sähkö- ja automaatiojärjestelmään, jota voidaan valvoa yhteisellä käyttöliittymällä.

Ratkaisu mahdollistaa etäohjauksen, valvonnan ja keskitetyn hälytysten hallinnan. Lisäksi se avaa uusia tapoja optimoida eri teollisuudenalojen laitteistoja. Yhdenmukainen ympäristö ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät järjestelmästä helppokäyttöisemmän. Myös huolto on suoraviivaisempaa yksijärjestelmäisessä alustassa.

Optimaalinen kokoonpano

ABB:lle on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta kunkin yrityksen yksilöllisten tarpeiden perusteella voidaan luoda optimaalisin ratkaisu. ABB:llä on laaja asiantuntemus sähköjärjestelmien suunnittelusta, kokoonpanosta ja hallinnasta, joten järjestelmät voidaan rakentaa vähentämään häiriöiden riskiä.

”Pyrimme aina löytämään optimaalisen kokoonpanon yhteistyössä asiakkaan kanssa”, sanoi Peter Hartman, Sales Engineer, ABB. ”ABB:n Smart Power -hallintajärjestelmässä voidaan kerätä, analysoida ja visualisoida huomattavia määriä dataa. Visualisoinnin avulla prosesseja voidaan nopeasti muokata tai muuttaa ja operaattorit pystyvät tehdä parempia päätöksiä esimerkiksi kaivos-, metalli- sekä sellu- ja paperiteollisuuden aloilla.”

”Olemme saaneet vasta esimakua siitä, mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää”

Bolidenin Aitikin kaivoksella alettiin käyttää hallintajärjestelmää vuonna 2017. Kaivoksen toiminta on mittavaa: vuonna 2020 noin 42 miljoonaa tonnia rautamalmia käsiteltiin kuparia, kultaa ja hopeaa sisältäväksi rikasteeksi. Bolidenin kaivoksella sekä louhinta että rikastus tapahtuvat samalla alueella, ja eri alueiden tehontarpeet ja teknologia ovat suhteellisen erilaisia. Kaiken hallitseminen aina sähköverkoista ja moottorikäyttöisistä toiminnoista pumppu- ja prosessijärjestelmiin voi olla vaikeaa toiminnan eri vaiheissa.

  • Smart Power -hallintajärjestelmä on sähköjärjestelmän ohjaus- ja valvontaratkaisu, joka on integroitu ABB Ability™ System 800xA -ohjausjärjestelmän kanssa.
  • ABB:n UniGear ZS1 -keskijännitekojeistolla jaetaan sähköä erilaisten sovellusten tarpeisiin esimerkiksi kaivoksissa ja sähkövoimalaitoksissa.
  • MNS on pienjännitejakeluun ja moottorin ohjaukseen tarkoitettu ABB:n pienjännitekojeisto. Sen pohjana on skaalautuva alusta, jonka avulla ABB voi räätälöidä yksilölliset ratkaisut tämän päivän haastaviin toimintaympäristöihin.

Sähköverkkojen laajentaminen

Sähköpuolella haastavinta on pitää sähköverkko toimintojen kehityksen tasalla. Kaivos ei ole staattinen työpaikka, vaan se liikkuu vähitellen eteenpäin louhinnan edetessä. Sähköverkko kasvaa ja laajenee jatkuvasti muun muassa päivitysten ja uusien kojeistojen asennusten myötä. Louhintaan liittyy lisäksi väistämättä myös dynaamisia kuormia. Sekä teknologialta että valvonnalta vaaditaan paljon, jotta selektiivisyys ja hyvät sähköstandardit voidaan ylläpitää. 

Kokonaiskuva

Hallintajärjestelmän avulla Bolidenin henkilöstö saa helposti kokonaiskuvan verkosta. Järjestelmässä on myös kattavia laskentavaihtoehtoja, joilla saadaan käsitys siitä, miten verkko reagoi eri tilanteissa. Näin ongelmat voidaan havaita jo ennen vian syntymistä. Tämä tarkoittaa, että henkilöstö voi toimia ennakoivasti täysin uudella tavalla ja siten estää suunnittelemattomat tuotannon pysähdykset.  

Entistä vastuullisemmin

Kaivosteollisuudessa keskitytään vahvasti vastuullisuuden kehittämiseen. Hallintajärjestelmästä on ollut hyötyä Bolidenille myös näissä pyrkimyksissä. Koska kaikki on integroitu järjestelmään, voidaan jokaista kuormaa seurata alusta loppuun. Kuormat voidaan myös helposti linkittää eri tekijöihin ja toimintoihin. Tämän yleiskuvan ansiosta prosessien optimointiin on entistä enemmän vaihtoehtoja.

Michael Lindgren, Bolidenin Electrical Power Development Engineer, kertoi näkevänsä itsensä enemmän ABB:n kumppanina kuin asiakkaana: ”Hienoa on ollut se, että alettuamme käyttää ABB:n Smart Power -järjestelmää, olemme löytäneet prosessin aikana jatkuvasti uusia toimintoja ja sovelluksia. Järjestelmästä on kehittynyt äärimmäisen edistyksellinen ja uskon, että olemme saaneet vasta esimakua siitä, mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää.”  

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp