Kesätöissä hiilineutraalisti

Suomen ABB:llä työskentelee vuosittain noin 800 kesäharjoittelijaa. Turun yliopistossa fysiikkaa opiskeleva Kasper ja LUTissa ympäristötekniikkaa opiskeleva Milla kertovat ensimmäisestä kesästään ABB:n hiilineutraalilla tehtaalla Porvoossa.

Porvoolaiset Kasper Nyman ja Milla Vierikko ovat tyytyväisiä saatuaan kesätyön kotikaupungistaan. Milla paneutuu ABB:llä sähköasennustuotteiden kestävään kehitykseen ja Kasper tekee kolmivuorotyötä tuotannossa.

”Fysiikan opinnoista voi ponnistaa monenlaisiin tehtäviin. Tänä kesänä tavoitteeni on saada hyvä käsitys tuotannon toiminnoista, koska siitä saa hyvän pohjan yritysten toiminnan ymmärtämiselle”, Kasper kertoo.

”Toimin koneenhoitajana kolmivuorotyössä. Teemme kytkimiä, pistorasioita ja sähköasennustuotteita, ja työhöni kuuluu hallita laitteita, joihin sisältyy myös robotteja. Lisäksi pakkaan tuotteita.”

Henkilökohtainen perehdytys kesätyöhön tuotannossa kesti kaksi viikkoa, ja Kasper kävi myös työturvallisuuskoulutuksen. ”Meillä on tarkat turvallisuusohjeet, joita noudatamme”, Kasper painottaa tähän mennessä kertyneitä kesätyön oppeja.

  • Kasper Nyman ja Milla Vierikko ovat kesätöissä ABB:n Porvoon-tehtaalla. Hiilineutraali tehdas käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. "Ensimmäisen vuoden aikana kokonaisenergiatehokkuus parani 21 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt vähenivät 636 tonnia", Kasper ja Milla tietävät.
  • Fysiikka opiskeleva Kasper työskentelee kesän sähköasennustuotteiden tuotannossa.
  • Ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Milla paneutuu tänä kesänä sähköasennustuotteiden elinkaareen ja ympäristövaikutuksiin. Porvoon-tehtaalla tehdään rasiakansia, rasiatukia ja korotusrenkaita kotitalouksilta kerätystä kierrätysmuovista.
  • "Koneenhoitajana huolehdin, että tuotanto pyörii sujuvasti työvuoroni aikana. Vuoronvaihdossa vaihdamme kapulaa kertomalla, mitä päivä on siihen mennessä pitänyt sisällään", Kasper kertoo.
  • "Kesätyötehtäväni liittyvät opintoihini ja tukevat oppimista", ympäristötekniikkaa opiskeleva Milla toteaa.
  • Milla ja Kasper katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen: "Teknologialla voidaan ratkaista monia maapallon haasteita."

Milla työskentelee toimiston puolella Sustainability-tiimissä ja kerää dataa tehtaan asennustuotteiden eri vaiheista. ”Laadimme datan pohjalta LCA- ja EPD-dokumentteja, jotka tarvitaan sekä yritykselle itselleen että asiakkaille. Niissä kuvataan tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutukset”, Milla kertoo. "Kierrätysmuovin käyttö Porvoon-asennustuotteiden valmistuksessa on kiertotalouden malliesimerkki, sillä se perustuu kokonaan paikallisiin prosesseihin", Milla mainitsee.

”Kesätyöni vastaa hyvin ympäristötekniikan opintojani. Näitä asioita käydään paljon laaja-alaisissa opinnoissanikin läpi.” Millasta on hyödyllistä voida työskennellä toimipisteessä, jossa pääsee näkemään myös tuotantoa. ”Perehdytyksessä tutustuimme tehtaaseen. Monenlaisia työtehtäviä selkeästi tarvitaan, että homma toimii”, hän painottaa. Perehdytyksestä Millalle jäi mieleen myös kokoontumispaikka, jonne ohjeistettiin menemään hälytyksen sattuessa.

Arvoja toteutetaan käytännössä

Osana ABB-konsernin Mission to Zero™ -ohjelmaa Porvoon-tehdas on toteuttanut ABB:n ensimmäisten tehtaiden joukossa hiilineutraalin tuotannon ratkaisut. Hiilineutraali tehdas vilahtaakin sekä Millan että Kasperin puheessa. ”Teknologian mahdollisuuksista paremman maailman rakentamiseksi puhutaan paljon opinnoissamme. ABB:n Porvoon-tehtaan esimerkillinen saavutus on hyvä osoitus siitä, miten yrityksen arvoja ja kestävän kehityksen tavoitteita eletään käytännössä”, he toteavat.

Parasta kesätöissä on ollut uuden oppiminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. ”Kaikkien kanssa on ollut helppo työskennellä, ja meihin on suhtauduttu kivasti. Myös tehtaan johtaja Marko on käynyt moikkaamassa”, Kasper ja Milla toteavat ja kannustavatkin muita nuoria ottamaan kontaktia työkavereihin. "Kaikki juttelevat mielellään ja auttavat eteenpäin." 

Milla nostaa esiin myös ABB:n kansainvälisyyden. ”Jo ensimmäisellä viikolla tapasin saksalaisia kollegoita, ja teemme tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa. On siistiä päästä osallistumaan erilaisiin palavereihin sekä nähdä ihmisiä eri puolilta ABB:tä ja tutustua heidän toimintaansa.”

”ABB tuntuu isolta yritykseltä, josta voi löytyä kiinnostavia tehtäviä jatkoa ajatellen”, Kasper jatkaa. ”Ja olisi joskus kiva päästä töihin ulkomaille”, Milla miettii mahdollisia tulevaisuudennäkymiään ABB:llä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp