ABB E-Mobilityn maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan lapset vauhdittavat sähköautoilun kehitystä

ABB E-Mobilityn maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan lapset vauhdittavat sähköautoilun kehitystä

  • Lapsilla on keskeinen rooli sähköautoihin siirtymisessä, todetaan ABB:n E-Mobility-yksikön maailman sähköautopäivää varten tekemässä tutkimuksessa
  • Lähes 60 % vanhemmista kertoi saaneensa lapsiltaan oppia ympäristöasioista, ja yli kaksi kolmasosaa kertoi keskustelleensa sähköauton ostosuunnitelmista lastensa kanssa
  • Kolmannes sähköautolla ajavista amerikkalaisvanhemmista sanoi lasten painostuksen saaneen heidät vaihtamaan sähköautoon
  • Vaikka yhä useampi haluaisi vaihtaa sähköautoon, lähes puolet vanhemmista kertoi, etteivät heidän työnantajiensa käytännöt tue vaihtoa sähköautoon

Uuden maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan lapset ohjaavat jo sähköautoilun vallankumousta, vaikka eivät vielä itse pääse ohjauspyörän taakse. Tutkimuksen teki maailman johtava sähköautojen latausratkaisujen toimittaja ABB E-Mobility. Tutkimuksesta kävi ilmi, että lapset opettavat vanhemmilleen ympäristöasioita ja huomauttelevat ympäristön kannalta haitallisesta käyttäytymisestä. Lisäksi lapset osallistuvat keskusteluihin suurista ostopäätöksistä, kuten sähköauton hankinnasta.

Tutkimukseen osallistui 2 500 vanhempaa (joilla on 8–16-vuotiaita lapsia) ja 2 500 lasta (8–16-vuotiaita) ABB E-Mobilityn kymmeneltä suurimmalta markkina-alueelta Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Kanadasta, Kiinasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset julkaistiin maailman sähköautopäivänä. Ne osoittavat, että seuraavalla sukupolvella on ratkaisevan tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä ja kestävän tulevaisuuden varmistamisessa.

ABB E-Mobilityn toimitusjohtaja Frank Muehlon kertoi tutkimuksen tuloksista seuraavaa: ”Näin maailman sähköautopäivänä on rohkaisevaa nähdä maailmanlaajuisen tutkimuksemme tuloksista nuorten innostuneisuus ja päättäväisyys sekä lisääntyvä sukupolvien välinen keskustelu ja toiminta, jotka vievät meitä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Selvää on kuitenkin myös se, että monet eivät edelleenkään koe voivansa ryhtyä ilmastotietoisiin toimiin, vaikka he selvästi olisivat valmiita niihin. Toivomme valtaapitäviltä yhteistyötä sähköistykseen liittyvien toimenpiteiden nopeassa toteutuksessa, jotta voimme rakentaa entistä puhtaampaa ja vihreämpää yhteiskuntaa. Olemme itse sitoutuneet tähän ABB:n vuoteen 2030 yltävällä vastuullisuusstrategialla.”

Lähes kahdeksan kymmenestä tutkimukseen vastanneesta vanhemmasta (79,2 %) ja kolme neljäsosaa lapsista (73,6 %) katsoo nykyisen maailmanlaajuisen ympäristön tilan olevan huono. Tutkimuksen mukaan sukupolvien välillä käydään paljon keskustelua ilmastonmuutoksen syistä sekä sitä hillitsevistä toimista.

Lähes puolet lapsista onkin kehottanut vanhempiaan toimimaan ympäristöystävällisemmin, kun taas 58,1 % vanhemmista sanoi saaneensa lapsiltaan oppia ympäristöasioissa.

Lapsista 68 % sanoi olevansa innoissaan sähkön voimalla ajamisesta tulevaisuudessa, ja 82,6 % (94,6 % Kiinassa) ilmoitti aikovansa ajaa sähköautolla (52,4 %) tai hybridiautolla (30,2 %), kun he ovat tarpeeksi vanhoja. 

Lapsista 80 % vastasi uskovansa, että heillä on vaikutusvaltaa vanhempiensa ostopäätöksiin suurten hankintojen, kuten perheen auton vaihdon yhteydessä. Niinpä ei ehkä olekaan yllättävää, että 78,6 % vanhemmista sanoi, että he vaihtaisivat sähkö- tai hybridimalliin, jos uuden auton hankinta tulisi ajankohtaiseksi seuraavien kolmen vuoden aikana.

Tätä vaikutusvaltaa oli selvimmin Yhdysvalloissa, jossa 33 % sähköautolla ajavista vanhemmista sanoi, että heidän lastensa painostus sai heidät vaihtamaan sähköautoon. Maailmanlaajuisesti nykyiset sähköisen ajoneuvon omistajat ilmoittivat kahdeksi tärkeimmäksi ostopäätökseen vaikuttaneeksi tekijäksi sähköautojen ja hybridien ympäristöystävällisyyden (66,1 %) ja taloudellisuuden (61 %). Kiinassa näin vastasi 93,8 % vanhemmista. He sanoivat myös, että sähköauton omistaminen on parempi taloudellinen investointi ja vastuullisempi valinta. Kiina on sähköautojen kehityksen, käytön ja infrastruktuurin kärjessä, ja sen sähköautomarkkinat osoittautuivat kehittyneemmiksi useilla tutkimuksen osa-alueilla.

Kiinassa sekä lapset että vanhemmat ilmoittivat olevansa huomattavasti tietoisempia ja innostuneempia sähköisen liikenteen hyödyistä sekä keskustelevansa niistä enemmän. 

Myös muut tutkimuksessa käsitellyt aiheet toivat esiin sekä hyvää kehitystä kohti sähköistä liikennettä että alueita, joilla on vielä työtä tehtävänä. Lähes kahdeksan kymmenestä vanhemmasta (98 % Kiinassa) sanoi, että kiinteistöön asennettu sähköauton latausasema lisäisi todennäköisyyttä, että he ostaisivat kyseisen kiinteistön. Tällainen laite on esimerkiksi ABB:n Terra AC -latausasema. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on luoda edellytykset helpolle ja kätevälle lataamiselle.

Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen, sillä lähes puolet vanhemmista (48 %) sanoi myös, että heidän työnantajansa käytännöt eivät tue sähköautoihin siirtymistä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että vuonna 2030 sähköautojen osuus kaikista maailmanlaajuisesti myydyistä autoista tulee olemaan 30 %. Siksi kotona ja työpaikalla lataamisen odotetaan olevan ratkaisevaa, jotta yleiseen lataustarpeeseen voidaan vastata. Lisäksi julkisten latausasemien määrää täytyy lisätä yhdeksänkertaiseksi yli 15 miljoonaan yksikköön vuosikymmenen loppuun mennessä.

Seuraava sukupolvi on jo innoissaan sähköistymisestä ja yhä suurempi osa heidän vanhemmistaan on lähtenyt mukaan kehitykseen. Siksi onkin ratkaisevan tärkeää, että vaikutusvaltaiset vanhemmat sukupolvet kurovat etumatkan umpeen ja tekevät muutoksen tukemiseen tarvittavat rohkeat päätökset nyt. 

Omalta osaltaan ABB on vuoteen 2030 yltävässä vastuullisuusstrategiassaan sitoutunut vaihtamaan koko maailmanlaajuisen yli 10 000 ajoneuvon kalustonsa sähköajoneuvoiksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Pelkästään viime vuonna ABB:n toimipaikkoihin asennettujen latausasemien määrä nousi lähes 100 % eli 545 latausasemasta 1 082:een. Niitä on ympäri maailman 146 paikassa 27 maassa. Lisäksi vuonna 2021 sähköautojen tai lataushybridien (PHEV) osuus ABB:n maailmanlaajuisista uusien autojen tilauksista oli 44 %.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp