Case Outokumpu Tornio: Moottorin modernisointi teräksen kuumavalssaamossa

Case Outokumpu Tornio: Moottorin modernisointi teräksen kuumavalssaamossa

Outokummun Tornion tehtaat tuottavat vuosittain 1,6 miljoonaa tonnia kuuma- ja kylmävalssattua ruostumatonta terästä. Suurin osa tehtaan toiminnasta kulkee kuumavalssaamon läpi, joten se on kriittinen tuotantolinja. ABB toimitti Outokummulle kaksi suurta valssausmoottoria ja niitä syöttävät sähkökäytöt sekä asennukset koko modernisointiprojektille.

Vuonna 2018 käytössä olleet etuvalssauskoneet eli valssausmoottorit olivat tulleet elinkaarensa päähän. Kuumavalssaamo on Outokummun tärkeimpiä linjoja koko Euroopassa, eli se on äärettömän kriittinen kohde. Toimittaja piti siis valita huolella prosessin ja tuotteen näkökulmasta.

Moottoreiden tehojen noston lisäksi Outokummun vaatimuksena oli, että uudet moottorit sopivat vanhojen laitteiden tilalle. Valssaamon kokoluokan moottori on uniikki tuote, joka on suunniteltu asiakkaalta tulevien prosessiparametrien mukaan. Suunnittelutyön lisäksi toimittajalta vaadittiin tarkkaa siirto-operaation valvontaa ja koneen kunnossapitoa eli laaja-alaista tietämystä. Näitä kaikkea ABB pystyi tarjoamaan.

”Kaikki hankinnat arvioidaan kokonaisuutena, se on teknillistaloudellinen prosessi. Meillä on ollut yhteistyöhistoriaa ABB:n kanssa, ja olemme käsitelleet parannettavia kehityskohteita yhdessä. ABB:n kanssa tiedämme heidän moottoreistaan, mitä saamme”, selittää Jukka Sieppi, Outokumpu Tornion kuumavalssaamon johtaja. 

Vaativa vaihtoprosessi

On selvää, että 140 tonnia painavan, 7 x 4 metrin kokoisen kuution liikutteluprosessi vaatii tarkkuutta ja aikaa. Varsinainen kahden moottorin vaihto-operaatio kesti lähes kaksi viikkoa ja työtä tehtiin kahdessa vuorossa vuosiseisakin aikaan.

”Kun vaihdetaan staattori, roottori ja laakeripukit, jotka ovat koneen ulkopuolella, on paljon kiinnityspaikkoja ja linjausasioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ja tietenkin pitää suunnitella nosturikapasiteetti, kun viedään vanha pois ja tuodaan uusi tilalle. Se oli sellaista palapeliä”, kuvailee myynti-insinööri Arto Keskitalo ABB:ltä. 

Teknisen osaamisen lisäksi Outokumpu kiittelee ABB:n turvallisuusosaamista. ”Seisakin ja vaihtotyön aikana oli tärkeää, että toimittaja oli turvallisuusmielessä huomioinut vaihtotyön ja ylläpitotyöt. Tämä oli haastava prosessi, jonka täytyy olla myös toteuttajilleen turvallinen”, Sieppi sanoo.

Energiatehokkuus kautta linjan

Outokummulla vastuullisuus ja energiatehokkuuden parantaminen painottuvat kaikissa toiminnoissa. Tuotantoprosessissa on tärkeää nähdä energiankulutuksen eri osatekijät, kuten laadun ja saannin parantaminen. Valssaamon kohdalla tehokkaampi kone tarkoittaa pienempää hävikkiä.

”Mitä luotettavammin prosessi saadaan onnistumaan ja kerralla valmiiksi, jolloin sivuraiteelle ajautuvan tuotannon määrä ja uudelleentekemisen tarve vähenee, sitä enemmän energiatehokkuus paranee suhteessa lopputuotantoon”, Sieppi toteaa.

Kuumavalssaamon käyntivarmuus on tärkeää paitsi tuotannollisesti, myös laadullisen onnistumisen kannalta, koska prosessi ei saa pysähtyä valssauksen aikana. ”Lähtökohtaisesti isojen koneiden hyötysuhde on suhteellisen hyvä, ja isoin potentiaali piilee prosessin hallinnassa ja optimoidussa nopeudessa ja tasalaatuisuudessa ja luotettavuudessa”, Sieppi summaa.

Itse valssausprosessissa lämpötila on kaiken a ja o, eli se miten materiaalia käsitellään, perustuu lämpötilaan. Mitä korkeammissa lämpötiloissa voidaan prosessoida, sitä vähemmällä energialla prosessointi tapahtuu.

”On todella hienoa, että tässä projektissa pystyttiin lisäämään moottoreiden tehoa ilman suurempia perustusmuutoksia. Nyt pystymme vähentämään prosessointiin käytettävää muokkausenergiaa ja pystymme ottamaan enemmän tehoja irti.  Tämä on mahdollistanut meille uudenlaisten tuotteiden tekemistä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin”, toteaa Outokumpu Tornion kehitysinsinööri Olli Haapala.

Myös ABB:lla energiatehokkuus korostuu asiakkuuksissa. ”Kokonaisenergiatehokkuuden hallinta ja ymmärtäminen tulevat vielä entisestään korostumaan”, sanoo ABB:n toimialajohtaja Petri Vuolukka.  ”Energiatehokkuus on tulevaisuutta.”

Lisäksi artikkelia varten on haastateltu Outokumpu Tornion projekti-insinööri Timo Räihää ja ABB:n tulosyksikön johtaja Ilpo Värelää.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp