ABB:ltä energianhallintajärjestelmä vihreän vedyn tuotantokustannusten laskemiseksi jopa 20 prosentilla

  • ABB Ability™ OPTIMAX® auttaa vetyä tuottavia yrityksiä vähentämään sähköön liittyviä kustannuksia jopa 20 prosenttia
  • Ohjelmisto tehostaa vihreän vedyn tuotantoon käytettäviä energiaintensiivisiä elektrolyysilaitteistoja
  • Ratkaisuun sisältyvät ennusteet ja päiväkohtainen suunnittelu, joiden avulla varmistetaan, että yritykset voivat käydä kilpailukykyisesti kauppaa sähköstä verkossa
center

ABB tuo ABB Ability™ OPTIMAX® -energianhallintajärjestelmän vihreän vedyn markkinoille. Se auttaa vähentämään tuotantokustannuksia varmistamalla sähkönkulutuksen reaaliaikaisen näkyvyyden eri toiminnoissa.

Vihreää vetyä, jota tuotetaan elektrolyysillä, pidetään yleisesti tärkeänä energiamuotona vähäpäästöistä tulevaisuutta varten. Elektrolyysi on prosessi, jossa käytetään uusiutuvista lähteistä saatavaa sähköä veden hajottamiseksi vedyksi ja hapeksi. Vihreä vety tuottaa kuitenkin merkittäviä haasteita suurten tuotantokustannusten ja energiaintensiivisten prosessien takia.

Green Hydrogen Catapult on johtavien energiayhtiöiden globaali aloite. Sen mukaan tuotantokapasiteetti pitää skaalata 50-kertaiseksi. Tämä edellyttää, että vihreän vedyn tuotantokustannuksia alennetaan 50 prosentilla vuoteen 2026 mennessä. Kustannusten pitäisi siis olla alle 2 USD/kg.

ABB:n OPTIMAX® tukee tätä tavoitetta edistämällä vedyn tuotantolaitoksen kaikkia elinkaaren vaiheita. Tämä pätee simuloinnista suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa reaaliaikaiseen visualisointiin ja valvontaan toiminnan aikana. Ohjelmisto mittaa kaksisuuntaiset sähkövirrat ja hiilidioksidipäästöt sekä tuottaa kontekstitietoja. Niiden avulla käyttäjät voivat päätellä optimaaliset energiankulutustasot, joilla tuetaan laitoksen prosesseja ja minimoidaan jäte.

Ohjelmiston tarjoamaa läpinäkyvyyttä voidaan myös hyödyntää tuotantolaitoksen elektrolyysimoduulien hyötysuhteen ja turvallisuuden parantamisessa. Tämä tapahtuu säätämällä kunkin moduulin nopeutta sekä varmistamalla, että moduulia käytetään vain tarvittaessa.

“Vihreän vedyn tuotannon lisääminen edellyttää merkittäviä pääomasijoituksia ja tuo mukanaan suuret käyttökustannukset”, kertoo ABB:n Sleman Saliba, Global Product Manager, Energy Management, Process Automation. ”Lähes 70 prosenttia vedyn tuotantolaitoksen käyttökustannuksista aiheutuu sähköstä, jota tarvitaan vesimolekyylien hajottamiseksi elektrolyysissä. OPTIMAX®-ratkaisulla ja 1–3 prosentin teknologiasijoituksella yritykset voivat ajaa teollisia prosessejaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja saavuttaa jopa 20 prosentin vähennyksen sähköön liittyvissä kustannuksissa.”

OPTIMAX®-ratkaisuun sisältyvällä päiväkohtaisella suunnittelulla yritykset voivat hyödyntää kannattavaa kaupankäyntiä sähköstä verkossa. Sillä voi myös kehittää kiertotalouteen perustuvan energiajärjestelmän, joka nojaa ennusteisiin uusiutuvan energian saatavuudesta kysyntään nähden ja ottaa siinä huomioon sähkön markkinahinnat.

Ratkaisulla voidaan myös optimoida vihreän vedyn yhdistäminen käytössä oleviin vedyn siirtoverkkoihin sekä tuleviin infrastruktuureihin.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp