Planerat underhåll ger effektiv produktion - så jobbar Jämtkraft för ett fossilfritt samhälle

Planerat underhåll ger effektiv produktion - så jobbar Jämtkraft för ett fossilfritt samhälle

Ett modernt energibolag måste vara hållbart, driftsäkert och effektivt. Då krävs den senaste tekniken och en tydlig strategi för förebyggande underhåll. ABB hjälper Jämtkraft att nå högt ställda mål.

Jämtkraft är ett lokalt energibolag med en global utblick. De har hemmakontoret i Östersund och ägs av de tre jämtländska kommunerna Åre, Östersund och Krokom. Men de ser sin verksamhet i ett större sammanhang. Jämtkrafts uttalade mål är ett fossilfritt samhälle år 2030. De producerar 100 procent förnybar el från sol, vind, vatten och skog. Och hela verksamheten är utformad för att öka andelen förnybar energi i samhället. Ett tydligt exempel är att när Jämtkraft köper energi från andra bolag köper de också ursprungsgarantier som garanterar att energin kommer från förnybara källor. Så kundernas förbrukning bidrar till att den totala energimixen i samhället innehåller mer förnybar energi.  

Men det är förstås inte bara energins ursprung som påverkar miljön. Överföring av kraft från källa till kund är en minst lika viktig del i kedjan. För ett energibolag i framkant är det helt avgörande att hela verksamheten är driftsäker, effektiv och använder den bästa tekniken på rätt plats. Därför är ett strategiskt systematiskt underhåll av infrastrukturen ett av Jämtkrafts viktigaste områden.  

– Det är i grund och botten rätt enkelt: vi vill ha koll på vår utrustning och veta när det är dags att byta delar eller hela maskiner. Ett korrekt utfört förebyggande underhåll gör mätbar nytta. Det har gjort att vi har varit förskonade från kostsamma driftstörningar och kan hålla en säker leverans till våra kunder, säger Mikael Ericsson, underhållschef på Jämtkraft.  

Underhållsarbetet sker i nära samarbete med ABB och bygger till stor del på den livscykelplanering för bolagets anläggningsdelar som ABB tagit fram i samarbete med Jämtkraft. Det är ett strategiskt arbete som ska säkra att Jämtkraft alltid har uppdaterad och modern teknik i sina anläggningar.  

Strategiskt arbete med livscykelplaner 

– Livscykelplaneringen ger oss en överskådlig bild av kommande behov och förebyggande åtgärder. Det ger en trygghet åt verksamheten, säger Mikael Ericsson.  

Det planerade underhållsarbetet genomförs främst vid revisionsstopp på anläggningarna som planeras in under somrarna. Under sommaren 2018 bytte ABB till exempel tre av Jämtkrafts frekvensomriktare genom att göra en retro-fit, där man behåller det gamla skåpet och endast byter ut innehållet. En mer kostnadseffektiv lösning än att riva ut hela skåpet. Sommaren 2019 planeras ett byte av ytterligare tre frekvensomriktare.  

– Det här är ett tydligt exempel på hur livscykelplanering kan förebygga akuta driftstopp. Vi vet att dessa omriktare börjar gå mot sin slutfas, och vid ett haveri kan det till och med vara svårt att få tag på reservdelar, säger Åke Ludvigsson, serviceingenjör på ABB. Ett välplanerat förebyggande underhåll ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Oplanerade omstarter av anläggningar och system för värme eller elkraft kostar energi, ofta i form av olja.  

– Ju färre omstarter, desto bättre, säger Lars-Ivar Malmgren som är elansvarig på Jämtkraft Värme.  

Ett effektiviseringsarbete som ger resultat

Avbrott och omstarter kostar förstås också pengar. För Jämtkraft är effektiviseringsarbetet en framgångsfaktor som lyfts fram i bolagets senaste årsredovisning som en förklaring till företagets goda finansiella resultat.  

Miljön och den egna affärsverksamheten är förstås centralt för Jämtkrafts verksamhet. Men hos ett energibolag likt Jämtkraft vilar också ett viktigt samhällsansvar. I dagens samhälle kan strömavbrott eller avbrott i värmesystem få mycket allvarliga konsekvenser.  

– En hög tillgänglighet och god förutsägbarhet är en ytterst viktig grund för att vi ska kunna hålla det vi lovar gentemot våra kunder, säger Lars-Ivar Malmgren.  

FAKTA: Så jobbar ABB med Jämtkraft

ABB jobbar kontinuerligt med att ta fram strategier och planer för förebyggande underhåll för olika delar av Jämtkrafts verksamhet. Utöver planeringen genomför ABB också de planerade underhållsinsatserna.

Copy: Anders Wiklund, Foto: Sandra Lee

  • Åke Ludvigsson och Gunnar Jonsson från Drivsystemservice i Sundsvall diskuterar dagens arbete med Mikael Ericsson och Lars-Ivar Malmgren från Jämtkraft.
  • Mikael Ericsson, Underhållschef på Jämtkraft och Lars-Ivar Malmgren, El-ansvarig på Jämtkraft Värme.
  • Åke Ludvigsson och Gunnar Jonsson, Serviceingenjörer från Drivsystemservice i Sundsvall.
  • Genom att göra en retro-fit, behåller det gamla skåpet och byter endast ut innehållet. Det är en mer kostnadseffektiv och i många fall miljövänligare lösning än att riva ut hela skåpet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp