Över gränser och nära kund: Digital Operations skapar unika möjligheter

Digitalisering är nyckeln till svensk industris konkurrenskraft. I ABB:s nya gränsöverskridande funktion Digital Operations lyfter samverkan mellan lokal expertis och global spetskompetens digitala projekt till helt nya nivåer. Högt tempo, agilt arbete och nära samarbete med kund är framgångsfaktorerna.

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter till innovationer i ett hållbart samhälle. Men det krävs nytänkande, tempo och samarbete för att industrin ska kunna omsätta digitalisering till lönsamhet; i form av ökad produktivitet, minskade underhållskostnader och minskad energianvändning. Digital Operations breddar och fördjupar ABB:s digitala kompetens och utförandekapacitet i syfte att skapa nya värden med digital teknik.

– Vi ställer vår samlade kompetens och vårt digitala erbjudande till kundens förfogande för gemensam utveckling och effektiv leverans. Det är tillsammans med kunder som vi ska ta nästa steg, säger Martin Björnmalm, ansvarig för försäljning och affärsutveckling inom Digital Operations i Sverige.

  • – Digitalisering är en förutsättning för lönsamhet och konkurrenskraft i svensk industri. I ABB Ability™ Center ska ABB och kunder tillsammans att driva den utvecklingen framåt, säger Åsa Ekblad, ansvarig för ABB Ability™ Center. Foto: Kim Norman.
  • Collaborative Operations tillhandahåller tekniker för prestandahantering, fjärrövervakning och förebyggande analyser för att säkerställa säkerheten samt förbättra drifteffektiviteten och produktiviteten i olika industrier. Foto: Kim Norman.
  • ABB:s Ability™ Collaborative Operations Center i Västerås invigdes i mars 2018. Centret bistår kunder inom gruvindustrin och koordineras med ABB:s övriga Collaborative Operations Centers runt om i världen för att tillhandahålla utvidgad support och ytterligare expertis. Foto: Kim Norman.
  • Martin Björnmalm, ansvarig för försäljning och affärsutveckling inom Digital Operations i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.
  • Mathias Nygren, ansvarig för projekt- och leveransverksamheten inom Digital Operations och för Collaborative Operations Center i Sverige. Foto: Jonas Bilberg.
  • – I svensk industri vet man att digitalisering är nyckeln för att vässa konkurrenskraften. Jämfört med för bara ett år sedan har många kunder nu en strategi för digitaliseringen, de vet var de ska börja och ungefär var de vill landa. Därför är det självklart att även ABB växlar upp för att stötta kunder i nästa steg av den här transformeringen, säger Lena Stridsman, Digital Lead för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg.

Viktiga pusselbitar

Digital Operations är, tillsammans med ABB Ability™ Center och ABB Ability™ Collaborative Operations Center, en viktig pusselbit i genomförandet av ABB:s digitala strategi. Nu finns ABB med kunden i hela processen, från kreativa workshops i ABB Ability™ Center där behov ringas in och prototyper designas, genom agilt utvecklingsarbete i Digital Operations skräddarsydda team, till leverans och vidareutveckling via bland annat Collaborative Operations Center.

– I svensk industri vet man att digitalisering är nyckeln för att vässa konkurrenskraften. Jämfört med för bara ett år sedan har många kunder nu en strategi för digitaliseringen, de vet var de ska börja och ungefär var de vill landa. Därför är det självklart att även ABB växlar upp för att stötta kunder i nästa steg av den här transformeringen, säger Lena Stridsman, Digital Lead för ABB Sverige.

Skräddarsydda team

I nära samverkan med kund fortsätter ABB att bygga vidare på decenniers erfarenhet av digitalisering. Med en stor installerade bas av utrustning i industrin; utrustning som mäter, processar och styr, finns goda förutsättningar att leverera ytterligare värden. Digital Operations effektiviserar utvecklingsprocessen, och IT-arkitekter, projektledare och cyber security-experter är funktionens nyckelresurser. Man samarbetar med expertis runt om i ABB, bland annat med spetskompetens inom AI, artificiell intelligens och AR, förstärkt verklighet, från forskningsenheten Corporate Research.

– Det gränsöverskridande samarbetet, plus vår fokus på mångfald, ger oss otroliga möjligheter att sätta samman rätt team för respektive projekt. Vi kan driva arbetet framåt effektivt, få hävstång på projekten och minimera risken att bygga upp resurser som överlappar varandra, säger Mathias Nygren, ansvarig för projekt- och leveransverksamheten inom Digital Operations och för Collaborative Operations Center i Sverige.

Steg för steg

Arbetet kännetecknas av partnerskap, högt tempo och tät dialog. En nyckel för att skapa kundvärde är att arbeta agilt, i nära samarbete med kund och med korta sprintar.

– Digitalisering sker stegvis, och vi ska ta stegen tillsammans med kunder. Det som börjar med en workshop i ABB Ability™ Center slutar kanske med en helt autonom fabrik till vilken vi levererar kontinuerliga värden via Collaborative Operations Center. Digitaliseringen gör kunder mer konkurrenskraftiga, samtidigt som de lämnar ett mindre fotavtryck på jorden, säger Mathias Nygren.

Fakta

Ny funktion skapar nya möjligheter: Med Digital Operations ställer ABB sin samlade kompetens och digitala erbjudande till kundens förfogande för gemensam utveckling och effektiv leverans. IT-arkitekter, projektledare och cyber security-experter är nyckelresurser inom funktionen, som löper tvärs över ABB:s divisionsstruktur och kombinerar global expertis med lokal närvaro.

Kreativitet och samarbete: ABB:s branschledande portfölj av digitala lösningar ABB Ability™ hjälper kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur att utveckla nya och befintliga processer för att uppnå ökad produktivitet och sänkta kostnader. ABB Ability™ lanserades 2017 och erbjuder redan mer än 210 lösningar. Erbjudandet bygger på ABB:s banbrytande teknik och fler än fyra decenniers digitalt ledarskap inom industrin.

Till nya toppmoderna ABB Ability™ Center i Västerås bjuds kunder in för att tillsammans med ABB:s experter utveckla kundnära digitala lösningar och affärsmodeller.

– Digitalisering är en förutsättning för lönsamhet och konkurrenskraft i svensk industri. I ABB Ability™ Center ska ABB och kunder tillsammans att driva den utvecklingen framåt, säger Åsa Ekblad, ansvarig för ABB Ability™ Center i Sverige.

ABB Ability™ Center finns tillgängligt för alla kunder, oavsett segment och oavsett hur långt de kommit i sin digitaliseringsprocess. Här erbjuds allt från en timmes inspirationsworkshop till flera dagar långa sessioner som utmynnar i en kundanpassad prototyp.

Digitala värden på distans: ABB Ability™ Collaborative Operations Center levererar digitala tjänster som övervakning, analys och optimering. Centret är en spegling av kundens kontrollrum – med hela ABB:s kompetens och nätverk i ryggen. Här kopplas kundens system, program och tjänster ihop med ABB:s bransch- och informationsexpertis.

Dygnet runt görs här avancerade dataanalyser och ABB:s processexperter kan snabbt upptäcka potentiella problem, ge råd om preventivt underhåll och föreslå åtgärder. Med hjälp av datadrivna beslut i realtid ökar Collaborative Operations Center kundens driftprestanda, säkerhet och produktivitet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp