ABB:s energibedömningar av industriella elmotorer avslöjar potentiella besparingar på 2,1 TWh under produkternas livstid

ABB:s energibedömningar av industriella elmotorer avslöjar potentiella besparingar på 2,1 TWh under produkternas livstid

  • Granskningar av över 2 000 motordrivna system har påvisat en genomsnittlig energibesparingspotential på 31 procent per motor
  • De totala energibesparingarna under hela livstiden motsvarar 1,25 miljoner hushålls årsförbrukning*
  • Upp till 1,5 miljoner ton i koldioxidbesparingar och en avkastning på investerat kapital på bara tre månader, beroende på regional energimix och kostnad

Mellan juni och september 2023 analyserade ABB över 2 000 industriella elmotorer under tjänsten Energy Appraisal och identifierade då genomsnittliga energibesparingar på 31 procent. Det motsvarar över 2,1 TWh av potentiella energibesparingar under hela den 20 år långa livslängden för dessa system. Energibedömningar gör det möjligt för industriföretag att peka ut exakt var deras största energibesparingar finns i hela flottan med motordrivna system. De övervann hindret som industri­företag ställs inför när de ska besluta var de ska investera för att få de största energibesparingarna och den bästa avkastningen på investerat kapital. Bedömningarna fungerar genom att man samlar in driftdata från motordrivna system i fält. En serviceexpert jämför med de teoretiska prestanda som kan uppnås genom tillägg av en frekvensomriktare, annan storlek eller modernisering av utrustningen.

Genom att förbättra energieffektiviteten kan företag minska elförbrukningen med imponerande koldioxidbesparingar och avkastning på investerat kapital beroende på respektive lands energimix och kostnader. Exempel: om alla motorer som granskades var i drift i Förenade Arabemiraten skulle en energibesparing på 2,1 TWh motsvara 1,5 miljoner ton koldioxidutsläpp och en avkastning på investerat kapital på sex månader. I Tyskland, å andra sidan, skulle detta motsvara en besparing på 940 000 ton koldioxidutsläpp och en avkastning på investerat kapital på bara tre månader**. Dessa besparingar skulle räcka för att kompensera för utsläppen på ett kolkraftverk i två månader i Tyskland och 3 månader i Förenade Arabemiraten.

”Samtidigt som världen debatterar hur man kan bekämpa klimatförändringarna vid COP28 nästa vecka visar våra resultat att det är möjligt att göra rätt sak för både planeten och företagen. Upptäckten av en genomsnittlig energibesparing på 31 procent på 2 000 motorer visar att eldrivna motorsystem är en bra och outnyttjad möjlighet att påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp”, säger Erich Labuda, chef för ABB:s affärsområde Motion Services.

Med över 300 miljoner elmotorer i världen visar dessa resultat på en stor potential att spara energi och koldioxidutsläpp, i synnerhet som mer än hälften av dem är minst 20 år gamla och har ersatts av modern högeffektiv teknik.

De motorer som granskades betjänar ett antal olika branscher, som livsmedel, kemiska produkter, energi och HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering). De används inom ett brett spektrum av låg- och mellanspänningstillämpningar, som pumpar, fläktar och andra system. Vid bedömningarna fann man enhetliga prestandamönster för flera olika motordrivna tillämpningar, där fläktar ofta gav störst energibesparingar. Ytterligare analyser identifierade också att de största möjligheterna finns för motorer som drivs utan frekvensomriktare. Frekvensomriktare styr hastigheten eller vridmomentet på motorerna för att exakt matcha uteffekten med efterfrågan, vilket minskar energiförbrukningen.

Resultaten stöder ”The Case for Industrial Energy Efficiency” som nyligen publicerades av Energy Efficiency Movement. Rapporten syftar till att ge företagsledare insikter i tio åtgärder som bygger på mogna tekniker, ger en meningsfull påverkan på kostnader och utsläpp och kan implementeras snabbt utan komplexa eller dyra projekt.

Läs mer om ABB:s energibedömningar.

* Genomsnitt i EU (cirka 1 670 kWh/år)

** Avkastningen på investerat kapital beräknas efter aktuella energipriser

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 november 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB Motion håller världen igång– och sparar energi varje dag. Vi uppfinner och tänjer på teknikgränserna för att möjliggöra en framtid med låga koldioxidutsläpp för kunder, industrier och samhälle. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster uppnår våra kunder och partners bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänkunnande och teknik för att kunna leverera den optimala lösningen för frekvensomriktare och motorer för ett brett spektrum av tillämpningar inom alla industrisegment. Genom vår globala närvaro står vi alltid redo att betjäna våra kunder. Vår djupgående expertis med över 140 år inom området elektriska drivlinelösningar lär vi oss och blir bättre varje dag. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp