ABB skapar världens första varvtalsstyrda motorkoncept för mellanspänning som underlättar industrins bidrag till en värld med låga koldioxidutsläpp

ABB skapar världens första varvtalsstyrda motorkoncept för mellanspänning som underlättar industrins bidrag till en värld med låga koldioxidutsläpp

  • Nytt koncept introducerar komplett varvtalsreglering för mellanspända motorer i ett enda energieffektivt paket
  • Stor förbättringspotential då 10 procent av världens elektricitet används till drivning av stora motorer
  • Lösningen kan ge energibesparingar upp till 40 procent för pumpar, kompressorer, fläktar och andra applikationer inom flera industrier

ABB:s MV Titanium-koncept är världens första varvtalsstyrda industrimotor för mellanspänning (MV) i effektområdet 1 till 5 megawatt (MW) som har anslutnings- och styrfunktioner i ett paket som är lätt att specificera och installera. Allt-i-ett-konceptet ger fördelar med energieffektivitet för processer med mellanspända motorer, som idag står för 10 procent av världens elförbrukning.

center

”Åtgärder för att höja energieffektiviteten hos varvtalsstyrda motorer har tagit ett rejält avstamp för små motorer för lågspänningstillämpningar. Men stora motorer har hittills kommit på efterkälken på grund av startkostnader och komplexitet. Idag är det endast 10 till 15 procent som är anslutna till en frekvensomriktare”, säger Heikki Vepsäläinen, chef för ABB Motions division, Large Motors and Generators. ”Men det lär förändras med vårt nya koncept MV Titanium som gör det kostnadseffektivt och enkelt att installera en lämpligt anpassad motor med ökad kontroll, övervakning och anslutningsmöjlighet i ett enda paket. Det är en intressant lösning för befintliga direktstartade motorer och de potentiella besparingarna i energikostnader och koldioxidutsläpp är enorma. Om vi skulle uppgradera hela den installerade basen skulle det vara som att ta mer än 1 000 koleldade kraftverk ur drift.”

Med detta i åtanke har ABB utvecklat konceptet MV Titanium för att undanröja de viktigaste upplevda hindren för att installera en frekvensomriktare tillsammans med en stor motor. De utgörs inte bara av startkostnaden för en separat frekvensomriktare, utan också tillhörande byggnader, transformatorer, ställverk och kablage som mångdubblar kapitalkostnaden och ökar komplexiteten i installationen, särskilt på sådana platser där utrymmet värderas högt. Till dessa besparingar ska läggas minskade löpande kostnader tack vare den energieffektivitet det ger.

Den nya generationens koncept bygger på ABB:s 140 år av motorkonstruktion och 50 års erfarenhet av frekvensomriktarteknik för att skapa en lösning som förenar energieffektivitet, styrbarhet och anslutningsmöjligheter i ett enda paket. Konceptet har också inbyggd intelligens med analys- och anslutningskapacitet för enkel integration i befintliga system. Det har även programvarubibliotek och gränssnitt för processövervakning och optimering.

Motorerna i detta koncept är avsedda för pumpar, kompressorer och fläktar som typiska applikationer, där de kan minska energiförbrukningen med upp till 40 procent och samtidigt öka produktiviteten ochinimera stilleståndstiden. De kommer att användas inom många olika sektorer som kraft och förnybar energi, processindustri, gruvdrift, cement och vatten.

Heikki Vepsäläinen avslutar: ”Utöver det tekniska framsteget representerar detta nästa generations motorkoncept ett betydande steg mot produktivitet i en värld med låga koldioxidutsläpp. Det gör ABB väl positionerat att stödja utbyten av stora motorer med fast varvtal till helt elektriskt styrda motorer, en efter en.”

ABB Motion, en global ledare inom motorer och frekvensomriktare, finns i centrum för att påskynda en mer produktiv och hållbar framtid. Vi driver innovation och flyttar fram gränserna för tekniken i syfte att bidra till energieffektiva och cirkulära lösningar som minskar koldioxidutsläppen åt kunder, industrier och samhällen. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster hjälper vi våra kunder och partners för att uppnå bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi levererar motordrivna lösningar till ett brett spektrum av applikationer inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på över 140 års samlad erfarenhet inom området elektriska drivlinelösningar och med över 22 000 medarbetare i 100 länder och lär vi oss och blir bättre varje dag.  go.abb/motion

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp