Enhetlig operatörsmiljö underlättar vardagen hos Umeå Energi

Enhetlig operatörsmiljö underlättar vardagen hos Umeå Energi

Med en vision om en enhetlig operatörsmiljö för hela anläggningen har Umeå Energi påbörjat en digital resa. Nu samlas datamängder från två fristående styrsystem i en gemensam databas. För första gången är det möjligt att se hur olika delar av fjärrvärmenätet samverkar.

Energibolaget Umeå Energi arbetar för att skapa en enklare vardag för sina kunder och en hållbar framtid för regionen. Tack vare ett enhetligt operatörsgränssnitt ges möjlighet till ökad förståelse för hela processen, mindre ingenjörsarbete, färre processbilder och stabilare drift.

– Redan 2005 hade vi en vision om att alla våra styrsystem skulle finnas i samma HMI (Human-Machine Interfaces) så att operatören skulle ha en likadan arbetsmiljö oavsett i vilken del av systemet han jobbade, vilket också skulle minimera riskerna och i förlängningen minska kostnaderna för drift och underhåll, berättar Dirk Mottman, Process IT – och Automationsansvarig på Umeå Energi.

Umeå Energi har tre ABB Ability™ System 800xA som styrsystem, varav ett för fjärrvärmenätet i Umeå. ABB:s serviceverksamhet är med sina ingenjörer i Umeå tillgängliga för Umeå Energi vid behov. 

Förutom de tre 800xA-systemen har Umeå Energi 21 stycken Siemens S7-300 PLC:er på olika platser i fjärrvärmenätet i Umeå. Dessa används för att styra utrustning som till exempel pumpar och ventiler i tryckstegringsstationer och sektioneringskammare för att garantera korrekt tryck i fjärrvärmenätet.

Umeå Energis fjärrvärmenät sträcker sig över hela centrala Umeå samt närliggande samhällen. Foto: ABB
Umeå Energis fjärrvärmenät sträcker sig över hela centrala Umeå samt närliggande samhällen. Foto: ABB

Effektiv övervakning och processstyrning

Samtidigt som investeringen i anläggningens befintliga styrsystem, bestående av kablage, I/O-enheter och PLC:er, kunde bibehållas, har Umeå Energi nu ett förbättrat och enhetligt operatörsgränssnitt för hela anläggningen, vilket resulterar i mer effektiv övervakning och processtyrning.

– Vi har genomfört HMI-integration till System 800xA tidigare, till exempel på en Siemens-turbin, men det har varit integration på signalnivå, där endast värden visas. Det har inte varit den här tajta integrationen som vi har nu, säger Dirk Mottmann.

Fakta

Alla historiska data samlade i en databas

2015 beslutade Umeå Energi om att genomföra ett HMI-konsolideringsprojekt tillsammans med ABB:s lokala serviceteam. Tidigare styrdes Siemens PLC:erna av två Siemens Simatic HMI:er (Human-Machine Interfaces, människa-maskin-gränssnitt). PLC:erna var seriellet anslutna till det överordnade styrsystemet, System 800xA.

Konsolideringen innebär att all processdata är tillgänglig i en gemensam databas, dels från anläggningens produktionssida, men även från fjärrvärmenätet. Med denna stora datamängd kan Umeå Energi genomföra en omfattande analys och för första gången se hur olika delar av fjärrvärmenätet samverkar samt hur det kan optimeras.

Om ABB OPC Connect

  • Verktyg för att integrera PLC:er med System 800xA
  • OPC Server-baserad konnektivitet
  • Ingenjörseffektiverare verktyg med befintliga PLC-integrationslösningar för System 800xA
  • Realtidsanslutning av PLC:er till System 800xA – ej Scada-integration med en mellanliggande databas
  • Använder typobjekts-biblioteks-funktioner för att skapa och underhålla en kontrollstruktur samt instanisera PLC-objekten i System 800xA

Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Företagets vision är en enklare vardag för sina kunder och en hållbar framtid för regionen. Det omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Foto: Umeå Energi AB

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp