ABB lanserar en ny generation lösningar för elkvalitet och energilagring

ABB lanserar en ny generation lösningar för elkvalitet och energilagring

De Ability™-aktiverade multifunktionella produkterna från ABB förbättrar nätstabiliteten, elkvaliteten och energieffektiviteten i de alltmer komplexa elnäten.

ABB har introducerat en ny multifunktionell lösning för elkvalitet och energilagring, utformad för att avhjälpa en mängd olika elkvalitetsproblem i elnät.

De moderna elnäten blir alltmer komplexa på grund av de många investeringarna i distribuerade energikällor (DER), däribland vind- och solkraft, som bidrar till en större andel av energimixen. Dessutom håller stora datacenter, laddning av elfordon och höghastighetsjärnvägar på att bli allt viktigare energikonsumenter. Den här variationen både när det gäller källor och efterfrågan leder till utmaningar för producenter och konsumenter av el eftersom de måste bibehålla såväl nätstabilitet som elkvalitet. 

Konventionella lösningar som baseras på passiva tekniker, som kondensatorbatterier och övertonsfilter, tillhandahåller en fast mängd kompensering, eller filtrering av övertoner eller ”elektriska föroreningar”. Men för att kunna hantera de komplexa kraven i ett elnät som hela tiden utvecklas, krävs mer agila ”aktiva” tekniker. 

Aktiva tekniker som baseras på kraftelektronik möjliggör variabel, snabb, smidig och exakt kompensering för elkvalitetsproblem såsom varierande effektfaktor, olika ordning på övertoner och obalanserad belastning. Produkter som tillämpar aktiv teknik är mer kompakta storleksmässigt, vilket gör att de lämpar sig perfekt för tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kostsamt. 

ABB:s nya sortiment omfattar fem lösningar: PQflexC – variabel reaktiv kraftstyrning, PQdynaC – ultrasnabb reaktiv styrenhet för el och obalans, PQactiF – aktivt harmoniskt filter och PQStorI – växelriktare för batterilagring med elkvalitetsfunktioner. Slutligen har vi PQoptiM som styr och övervakar parametrar för elkvalitet. Produktfamiljen förstärks ytterligare genom ABB Ability™ som gör att enheterna kan manövreras och styras via molnanslutna användarplattformar för att tillåta dataåtkomst i realtid

ABB Ability är ABB:s enhetliga tvärindustriella digitala lösning som utökas från enheten till molnet och ansluter kunderna till Industrial Internet of Things. Vi erbjuder produkter, system, lösningar, tjänster och en plattform som gör att du vet mer, kan göra mer och kan göra det bättre.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp