ABB stöder den ökande digitaliseringen av elkraftsanläggningar

ABB och Intel samarbetar om marknadsföringen av nästa generations system och produkter inom distributionsautomation.

ABB och Intel har ingått avtal om att samarbeta om marknadsföring och försäljning av nästa generations system och produkter inom distributionsautomation. Lösningarna är avsedda att användas för skydd och styrning av nät- och industritillämpningar. Kärnan i avtalet är SSC600, ABB Ability™-systemets komponent för smart styrning och skydd av elsystem. Intels del i affären handlar om att enheten drivs med Intel® Xeon®-processorer.

SSC600 centraliserar alla skydds- och styrfunktioner i en enda IEC 61850-kompatibel enhet på stationsnivå. Därigenom reducerar man elnätets komplexitet och får bästa möjliga förvaltning av den digitala anläggningen under hela dess livslängd. Med SSC600 får elnätsbolagen incitament att byta till en mer digital miljö, genom att enheten tillåter skydd och styrning av ett brett utbud av tillämpningar – i realtid. 

ABB är den första internationella tillverkaren av skydds- och styrningsenheter för mellanspänningsanläggningar som är anpassade för Intels virtualiserings- och centraliseringsstrategi för distributionsnät. Målet med strategin är att det ska finnas en enda centraliserad programvarudriven enhet med ett brett användningsområde.

ABB:s innovativa och smarta styrnings- och skyddsenhet för elkraftsanläggningar kan med sin avancerade teknik ge följande fördelar:

  • Minskad säkerhetshantering och lägre investeringskostnader
  • Sänkta drift- och underhållskostnader med optimerad driftsäkerhet
  • Funktioner för förbättrad IT-säkerhet med flera maskinvaru- och programvarulager
  • Enkel och effektiv processhantering med stationsomfattande processtransparens
  • Förbättrad driftsäkerhet med centraliserat skyddskoncept
  • Enkel anpassning till ändrade nätskyddskrav tack vare den skalbara programvaruarkitekturen

”ABB och Intel öppnar gemensamt dörrarna till framtidens skyddsystem för elkraftsanläggningar. Kunderna kommer att dra nytta av att två så stora aktörer inom den digitala tekniken går samman i stället för att agera var för sig”, säger Alessandro Palin, vd för ABB:s Distribution Solutions. ”Vi kommer tillsammans att driva utvecklingen av nästa generations teknik.” 

”SSC600 drivs med Intel Xeon-processorer och är en flexibel skalbar lösning som förbättrar säkerheten för kritiska skyddssystem i stationerna. Samtidigt möjliggör den en större transparens och bättre tillgång till värdefull data”, säger Christine Boles, VP för Internet of Things och vd för divisionen för industriella lösningar på Intel. 

ABB skapar ständigt nya vägar för att stärka skydds- och styrningsteknikerna för distributionssystem i mellanspänningsnät. Trots det nytänkande konceptet bygger SSC600 på ABB:s gedigna och beprövade teknik som också finns i vårt välkända skydds- och styrningssortiment under namnet Relion®.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp