Boliden och ABB i unikt samarbete för en säkrare arbetsmiljö i Aitik

Boliden Gruvor och ABB har startat ett unikt samarbete med fokus på det förebyggande säkerhetsarbetet i Aitikgruvan utanför Gällivare.

Det första mötet mellan de två bolagens ledningar hölls i januari och förväntningarna är stora.

"Det var ett historiskt möte med en helt öppen dialog på högsta nivå om hur vi gemensamt ska utveckla det förebyggande arbetet med hälsa och säkerhet i gruvan. Från Bolidens sida visar det på ett stort förtroende för ABB och vår säkerhetskultur", säger Roland Nordin, ABB:s servicechef inom Norrlandsregionen.

Det första historiska säkerhetsmötet mellan Boliden och ABB:s ledningar hölls i januari. Här ses från vänster Roland Nordin, regionchef för service inom ABB, Lars Brännström, ABB account manager för Boliden, Leif Viertotak, huvudskyddsombud Boliden. Martin Sandin, anrikningschef Boliden, Ola Stöckel, platschef för ABB i Kiruna/Gällivare, Mats Pettersson, personalchef Boliden Aitik, Leif Wikfjäll, arbetsmiljösamordnare Boliden Aitik, Mats Nordmark, sektionschef Boliden Aitik, Mikael Burck, el- och automationschef Boliden Aitik, Hans Eckerrot, servicechef ABB, Björn Koorem, platschef Boliden Aitik och Håkan Nytorp, divisionschef Process Automation, ABB.
Det första historiska säkerhetsmötet mellan Boliden och ABB:s ledningar hölls i januari. Här ses från vänster Roland Nordin, regionchef för service inom ABB, Lars Brännström, ABB account manager för Boliden, Leif Viertotak, huvudskyddsombud Boliden. Martin Sandin, anrikningschef Boliden, Ola Stöckel, platschef för ABB i Kiruna/Gällivare, Mats Pettersson, personalchef Boliden Aitik, Leif Wikfjäll, arbetsmiljösamordnare Boliden Aitik, Mats Nordmark, sektionschef Boliden Aitik, Mikael Burck, el- och automationschef Boliden Aitik, Hans Eckerrot, servicechef ABB, Björn Koorem, platschef Boliden Aitik och Håkan Nytorp, divisionschef Process Automation, ABB.

ABB är idag en långsiktig servicepartner till Boliden både för Aitikgruvan och för Garpenbergsgruvan utanför Hedemora. ABB har exempelvis ett 20-tal servicemedarbetare som jobbar kontinuerligt i Aitik. Nu utökas samarbetet till att även fokusera på arbetsmiljön, främst i form av beteenden och attityder.
"Vi har en glasklar syn som säger att om vi hjälper andra att utvecklas så hjälper vi oss själva", säger Mikael Burck, el och automationschef i Aitikgruvan.

Martin Sandin, anrikningschef hos Boliden, är inne på samma, gemensamma tema: "Även om vi idag har en hög ambitionsnivå så måste vi gemensamt lyfta dessa viktiga frågor för att nå våra mål – inga olycksfall."

Ut i organisationen

Den dialog som startat på ledningsnivå ska under våren successivt föras ut i organisationen.
"Det handlar om att utveckla säkerhetstänkandet i det dagliga arbetet. Även om de här frågorna ständigt är aktuella i gruvmiljöer så måste vi vara ödmjuka och inse att det krävs engagemang och delaktighet på alla nivåer för att bli ännu bättre", säger Roland Nordin.

Ett led i det arbetet är att öka incidentrapporteringen.
"Vi vill få in så många rapporter om ”nästan-händelser” som möjligt. Då blir det enklare att i god tid identifiera riskområden och se till att det som nästan ledde till en olycka aldrig inträffar igen och med allvarligare konsekvenser."

Aktiv uppföljning

Sedan tidigare finns redan driftstörningar och andra avvikelser med som mätvärden i serviceavtalet med ABB. Nu lyfts även olycksincidenter, riskobservationer och säkerhetsåtgärder in som indikatorer. Det gör det möjligt att mer aktivt följa utvecklingen av det förebyggande säkerhetsarbetet.
"Det är första gången det sker. Boliden är en föregångare inom det här området, men intresset ökar även bland våra andra kunder. ABB:s erfarenhet av hälso- och säkerhetsarbete kommer med stor sannolikhet att bli i en självklar del i många framtida serviceavtal."

Roland Nordin är medveten om att det är ett långsiktigt arbete att bygga en väl fungerande säkerhetskultur.
"Säkerhet är idag en naturlig del av ett företags samlade arbetsmiljöarbete. Genom att fokusera på att skapa ett långsiktigt hållbart säkerhetstänkande kommer de positiva resultaten snabbt att visa sig."

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp