Lyckat samarbete ger ökad produktivitet hos Sandvik Materials Technology

Lyckat samarbete ger ökad produktivitet hos Sandvik Materials Technology

Driftsäkerheten har höjts och underhållet minskat. Dessutom tog Sandvik Materials Technology ett viktigt digitalt kliv när de uppgraderade Rullugn 125 med tyristorenheter och styrsystem från ABB.

Sandvik Materials Technology, ett av tre affärsområden inom Sandvik-koncernen, är en världsledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Här finns bland annat ett brett sortiment av bandstål och bandprodukter, och kopplat till den produktionen hittar vi Rullugn 125, en jätte i både kapacitet och omfång. Med 45 minuters intervall, dygnet runt, åker flera ton tunga bandrullar med höglegerat stål in i den ultraheta ugnen för att glödgas. Efter ett antal timmar kommer stålet ut, redo för ytterligare valsning till ett material i världsklass, som används i bland annat rakblad och knivseggar.

– Den här ugnen är ett nav i vår verksamhet och den får inte stå still, säger Torbjörn Pettersson, automationsingenjör på Sandvik.

Tillämpning av ny teknik är en förutsättning för Sandviks fortsatta konkurrenskraft. När den gamla, relästyrda ugnen behövde uppgraderas blev lösningen tio DCT880 tyristorenheter som styr effekten på ugnselementen, med styrning från PLC AC500 styrsystem och Zenon HMI-mjukvara för optimal styrning och kontroll av processen.

– I gamla maskiner kan man inte göra smågrejer, utan man måste ta ett helhetsgrepp. Inför uppgraderingen av ugnen gjorde vi projekteringen själva, och sedan fick vi hjälp av ABB:s produktexperter, säger Torbjörn Pettersson.

– Vi har använt DCT880 när vi byggt om tidigare och det har funkat mycket bra. Nu har vi 25-30 tyristorenheter i drift på tre ugnar. PLC AC500 har vi använt i över tio år för att styra bland annat temperatur, gasflöden och rullbanor i ugnarna. Den standard vi byggt upp ger stabilare maskiner och processer.

Kundanpassad lösning

Tack vare uppgraderingen av Rullugn 125 har driftsäkerheten ökat, underhållet minskat och säkerheten höjts. Dessutom har körningen av ugnen optimerats.

– Alla maskiner som uppgraderas är ett lyft för vår produktivitet och stabilitet, säger Torbjörn Pettersson.

ABB:s långa erfarenhet av energieffektiva moderniseringslösningar inom likströmsdrivsystem var viktig vid genomförandet av projektet. Med DCT880, PLC AC500 och Zenon HMI har Sandvik nu en stabil styrning av den produktionskritiska ugnen.

  • Torbjörn Pettersson, automationsingenjör på Sandvik Materials Technology.

– Användargränssnitt och funktionalitet på tyristorenheterna plus att PLC AC500 är enkel att programmera var viktigt för Sandvik. Tack vare vår tajta relation förstår vi deras verksamhet och kan anpassa våra produkter och tjänster efter deras behov, säger Patrik Berkesten-Hägglund från ABB.

Zenon en succé

Om driv- och styrsystem var beprövat så är Zenon HMI nytt på Sandvik Materials Technology, och den avancerade mjukvaran har blivit ett riktigt lyft i produktionen. På en panel bredvid Rullugn 125 syns alla viktiga parametrar och flödet i ugnen.

– Det är en jättebra bild. På panelen kan jag avläsa atmosfär i ugnen, jag ser temperaturer, gas- och vattenflöden. För mig har arbetet blivit mycket tydligare, säger Håkan Andersson, operatör på Sandvik.

Samma bild som Håkan ser vid ugnen ser Torbjörn Pettersson också på en skärm på sitt kontor. Det ger honom möjlighet att agera snabbt om något fel inträffar, och att arbeta med diagnostik, driftoptimering och processförbättringar.

– Vi har väldigt mycket nytta av att logga och samla in mätdata som temperaturer och energiåtgång. Vid driftstörningar hjälper datan oss att fatta rätt beslut. Digitalisering är ett av Sandviks fokusområden och Zenon HMI är nödvändigt för vår fortsatta konkurrenskraft, säger Torbjörn Pettersson.

Samverkan ger världsklass

Ute i verkstaden jobbar Rullugn 125 vidare, en ugn i takt med framtidens teknik. Därmed är den också en garant för att Sandvik även i fortsättningen kan leverera material av yttersta kvalitet.

– För att vi ska kunna hjälpa våra kunder att öka produktiviteten måste vi själva ligga i topp med digitalisering, och att samverka med de som utvecklar lösningarna är ett måste för oss. ABB är väldigt lyhörda för våra krav, och jag ser det här som ett lyckat samarbete experter emellan, säger Torbjörn Pettersson.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp