ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman

  • Omval av ordförande och samtliga styrelseledamöter
  • Den tionde utdelningsökningen i följd godkändes
  • Styrelsens och koncernledningens ersättning godkändes

Aktieägarna återvalde Peter Voser som ledamot och ordförande för styrelsen. Jacob Wallenberg, Matti Alahuhta, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline och Satish Pai valdes om för en ny period.

Aktieägarna gav sitt bifall till den tionde utdelningsökningen i följd till 0,80 CHF per aktie, upp från 0,78 CHF föregående år. Utbetalningen i Schweiz förväntas ske den 8 maj 2019. Aktieägarna godkände också ledningens redovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2018.

Dessutom godkände aktieägarna i en bindande omröstning den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2019–2020 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2020. Dessutom godkände aktieägarna ersättningsrapporten för 2018 i en rådgivande omröstning. Aktieägarna godkände också förnyelsen av auktoriserat aktiekapital.

Totalt 767 aktieägare deltog i årsstämman, vilket representerar 79,86 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

Resultatet efter årsstämman kommer att publiceras på www.abb.com senare under dagen.

 ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp