"Vi förebygger olyckor varje dag"

Joakim Brändström och Lars Svensson förebygger olyckor varje dag. I arbetet som servicetekniker och serviceingenjör uppmärksammar de risker för att bidra till en säker arbetsplats.

"Jag tittar inte bara på faror för min egen del, saker som är farliga för mig är naturligtvis även det för andra. Jag är kritisk i min granskning och vet att kunden uppskattar det", säger Lars Svensson, serviceingenjör på ABB:s enhet Motor- och Generatorservice.

För ABB är det av högsta vikt att arbetsrelaterade olyckor förhindras. För att undvika incidenter som kan leda till skada på tillgångar, miljö och människor behövs det att samtliga medarbetare tillsammans jobbar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. I det här arbetet spelar servicetekniker och serviceingenjörer en viktig roll.

”Ser jag en brist på säkerheten rapporterar jag direkt och åtgärdar om det finns möjlighet”, säger Joakim Brändström, servicetekniker på ABB:s enhet Motor- och Generatorservice.

För att undvika olyckar handlar det alltid om att tänka efter före - att ta det lugnt, undvika stress och genvägar, eftersom det oftast är då incidenterna inträffar. 

”Det gäller att inse att det är en farlig miljö vi jobbar i och att varje arbete innebär specifika risker. Vid en tillståndskontroll av en större elmotor kan arbetet innebära risker som till exempel tunga lyft, elfara och klämrisk. En rondmätning innebär istället andra faror som maskiner i arbete, halkrisk, fallrisk, buller och dåligt ljus”, berättar Lars Svensson, serviceingenjör på ABB:s enhet Motor- och Generatorservice.

I arbetet som servicetekniker och serviceingenjör är riskbedömningsarbetet en central del. Men det handlar inte bara om det. Man måste även ta nödvändiga åtgärder för att se till att arbetet går tryggt och säkert till, vilket bland annat handlar om att se till så man har rätt utrustning.

"Innan jag påbörjar ett arbete ser jag till att jag har rätt skyddsutrustning med mig och genomför en riskbedömning", säger Joakim Brändström, servicetekniker på ABB:s enhet Motor- och Generatorservice.

”Vem som helst kan säga att dom har gjort en riskbedömning, men om man har gjort en med kvalitet eller inte är den stora frågan. Tänker man verkligen efter och vidtar man några åtgärder? Det är viktigt att man ser sig omkring och är rätt utrustad i den anläggning man jobbar i. Riskbedömningen hjälper mig att se till att jag är försedd med rätt verktyg", säger Joakim Brändström.

Det kan också vara så enkelt som att plocka upp efter sig för att undvika att någon snubblar och skadar sig. 

"Jag ser till att min arbetsplats är städad både före, under och efter ett jobb för att ha så bra förutsättningar som möjligt till att ha ordning och reda. Tillsammans skapar vi vår arbetsmiljö och bidrar till minskad risk för skador", avslutar Joakim Brändström.

Och det verkar som att det aktiva arbetet med förebyggande av olyckor ger resultat. I mars 2019 nådde enheten som Lars och Joakim jobbar på, Motor- och Generatorservice, 3000 dagar utan en olycka med efterföljande sjukskrivning.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp